Temiz Üretim Yeşil Gelecek

Ethem Yenigün
5 Ekim 2013

İnsanoğlunun yerküre ile malum bir etkileşimi var. Bu etkileşim bizim türümüzün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal kaynakların kullanılmasıdır. Değişen ve gittikçe artan ihtiyaçların karşılanması için karmaşıklaşan üretim yöntemleriyle doğal kaynakların bir kısmı zamanla tükendi, bir kısmı tükenme aşamasına geldi, ya da bu kaynakların fazla kullanılmasından dolayı yerkürenin dengesi bozuldu.

Bu konuda birçok rapor yayınlandı. Bunlardan biri de Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapordur.  Bu son rapora göre küresel ısınmanın en büyük nedeni insanoğlu… Basında geniş bir yer bulan bu rapora IPCC’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Küresel ısınmanın en büyük nedeni insanoğlu ise bu sorunun çözümü de insanoğlunun atacağı adımlara bağlıdır. Hükümetler ve uluslararası firmalar atılması gereken bu adımlar konusunda çok da istekli değil.  Dolayısıyla bu raporun da diğer rapor ve veriler gibi bir kaynak olmanın dışına çıkmama riski olabilir.

Diğer yandan, küresel ısınma konusundaki farkındalık, özellikle gelişmiş ülkelerde iklim değişimi ile mücadelede iyi örnek sayılabilecek eylemler, ağlar, çalışma grupları veya üretim yöntemleri gibi olumlu çalışmalara da yol açıyor.

Bu çalışmalardan biri,  İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından fonlanan,  METSİMS Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin danışmanlığında yürütülen Temiz Üretim Yeşil Gelecek projesidir.

Proje, konuyla ilgili birçok paydaşın işbirliği ile yürütülüyor. Bu projenin teması, kısaca kamu kesimi, üniversite, sanayi iş birliğiyle üretim süreçlerinin çevre yönetimi ile entegre edilmesi olarak özetlenebilir.

Bu kapsamda, ürünlerin yaşam döngüsü ile karbon, enerji ve su ayak izi analizleri yapılacak, firmalara ürünlerinin sürdürülebilir olması için önerilerde bulunulacak, Ar-Ge ihtiyaçları belirlenecek.

Projede, kimya sektöründe, geri dönüşümlü malzemeler ile çevre etkileri iyileştirilmiş ürün ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla temiz üretim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Fiziki altyapısı için çalışmaların yapılacağı Temiz Üretim Merkezleri ile Avrupa Birliği Eko Inovasyon Gözlemevi arasında işbirliği kurulması yoluyla küresel alandaki yeniliklerin transfer edilmesi planlanıyor.

Çalışma sonunda ayrıca belirlenen göstergelerle sektörün takip edilmesi sağlanarak, yazılım modelleri hazırlanacak. Proje, fazla örneği olmayan, yerli bir uluslararası iyi uygulama örneği olabilir.

Bu çalışmaların yaygınlaşması, bir bilgi birikimi oluşturarak küresel rekabet edebilirliği de arttırabilir. Bu nedenlerle, buna benzer çalışmaların iyi örnek olarak kabul edilip üniversite, iş dünyası, kamu otoriteleri hatta STK’lar tarafından benimsenip desteklenmesi gerekiyor.

İKMİB’i böyle bir projeyi desteklediği için tebrik etmek gerekiyor.