Temiz Hava Hakkı Platformu kuruldu

18 sivil toplum örgütü hava kirliliğine karşı kömürlü termik santrallere karşı mücadeleyi planlıyor

14 Ekim 2015

Çevre ve sağlık alanında çalışan 18 sivil toplum kuruluşu hava kirliliği ile mücadele için Temiz Hava Hakkı Platformu adı ile bir araya geldi.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre oluşum en önemli çevresel sağlık sorunlarına neden olan hava kirliliğine karşı temiz hava hakkını savunmayı amaçlıyor iken, bunun için ise hala işletmede olan ve özellikle yeni yapılması planlanan kömürlü termik santrallere karşı mücadele etmeyi planlıyor.

Açıklamada hava kirliliğinin akciğer kanseri, mesane kanseri, felç, iskemik kalp hastalıkları, kalp krizleri, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım gibi hastalıklara neden olduğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) hava kirliliğini en büyük çevresel sağlık tehdidi olarak nitelediğinin de altı çizildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de faaliyette olan 22 kömürlü termik santralin yaydıkları parçacık madde, sülfür dioksit, nitrojen oksit, ağır metal ve kalıcı organik kirletici salımları ile hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri olduğuna da vurgu yapıldı.

Platformun üyelerini Çevre için Hekimler Derneği, Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Yeşil Barış Hukuk Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva Derneği oluşturuyor.

350.org, Avrupa İklim Ağı, WWF-Türkiye, Sağlık ve Çevre Birliği ise platformu destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Evsel ısınma hava kirliliği kaynaklarında ilk sırada

Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 yılı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu‘ndaki bilgilere göre hava kirliliği Türkiye’deki 81 şehirden 27’sinde tüm çevre kirlilikleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Bununla birlikte hava kirliliği kaynaklarının evsel ısınma, imalat sanayi işletmeleri, maden işletmeleri, termik santraller, diğer sanayi faaliyetleri, karayolu trafiği ve diğer kaynaklar olarak belirtildiği rapora göre şehirlerdeki hava kirliliğinin birinci sebebi evsel ısınma iken, karayolu trafiği ve imalat sanayi işletmeleri ikinci sırada geliyor.

Rapora göre yalnızca Çanakkale’nin hava kirliliğinde kömürlü termik santraller birinci dereceden sorumlu.

Termik santral faktörü Kütahya ve Muğla’nın hava kirliliğinde ikinci, Aksaray, K.Maraş, Şırnak ve Zonguldak’da üçüncü, Kocaeli’ndeki kirlilikte ise dördüncü sırada yer alıyor.