TEMA’dan çölleşme uyarısı

TEMA 17 Haziran Dünya Çölleşme ile mücadele günü dolayısı ile bir açıklama yayınladı

18 Haziran 2013

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından 17 Haziran Dünya Çölleşme ile mücadele günü dolayısı ile bir açıklama yayınlandı.

TEMA’nın açıklamasında Birleşmiş Milletler’in 2013 yılında 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nün konusunu “su kıtlığı ve kuraklık”, sloganını “Geleceğimizi Kurutmayalım!” olarak belirlediği bilgisi paylaşılırken, Türkiye nüfusunun dörtte üçünün artık kentlerde yaşadığına dikkat çekilidi.

Açıklamada Türkiye’nin artan nüfusunun ihtiyaçlarının, plansız kentleşme ile birlikte doğal varlıkların üzerindeki baskıyı arttırdığı ayrıca erozyon, ormansızlaşma gibi düzeltilebilir çölleşme nedenlerinin yanı sıra Türkiye topraklarının hızla yapılaşmaya açılması ve ormanlar, sular ve sulak alanlar gibi doğal varlıklarının hızla tüketilerek, geri dönülemeyen ve düzeltilemeyen kalıcı çölleşme sorunlarına yol açtığı ifade edildi.

Büyük kentlerin, artık kendi kaynakları ile artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini, kontrolsüz ve çarpık kentleşmenin ise toprak kaybı ve özellikle atıklar nedeniyle suyu, toprağı ve havayı kirlettiği ifade edilen TEMA’nın açıklamasında Dünya’daki suların yalnızca yüzde 2.5’inin içilebilir temiz su olduğunun, bunun ise yalnızcainsanlar ve eko sistemler için kullanılabilir durumda olan suyun oranının ise yüzde 1’den az olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu kurak ve yarı kurak iklim kuşaklarının, su kıtlığı açısından en hassas alanlar olduğuna, su varlığındaki azalmanın da kaçınılmaz olarak çölleşmeyi tetiklediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada Türkiye’deki kanun ve yönetmeliklerimizin su varlığımızı korumak için yeterli olmadığı ve  ülkemizin suyu kaynak olarak değil varlık olarak tanıyan, yaşam için vazgeçilmez bir hak olduğunu kabul eden ve tek elden yönetecek bir Su Yasası’na her zamankinden çok ihtiyacı olduğu ifade edildi.

TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada ayrıca Türkiye’nin topraklarından yetenekleri doğrultusunda faydalanmamızı ve korumamızı sağlayacak Arazi Kullanım Planlaması çalışmalarının da biran önce tamamlanması gerektiği belirtildi.