TEMA: Kirazlı’da 13.400 değil en az 195 bin ağaç kesildi

Açıklamada firmadan kesilen ağaç sayısı ile ilgili net rakamı vermesi istendi

9 Ağustos 2019

TEMA Vakfı, Kirazlı Altın Madeni için kesilen ağaç sayısı iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada proje için kesilen ağaç sayısının, yatırımcı firma Doğu Biga Madencilik tarafından açıklanan 13.400 rakamının çok üstünde gerçekleştiği ve 1.997 hektarlık maden sahası ile 600 hektarlık ÇED izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında 195 bin ağaç kesildiği iddia edildi.

Açıklamada aradaki farkın netleşmesi için “Kirazlı altın madeni projesi için onaylanan ÇED alanının 204 hektarlık kısmında 0-8 cm, 8-20 cm ve 20 cm üzerindeki çaplarda kaç adet ağaç kesilmiştir?” sorusuna cevap verilmesi de istendi.

TEMA açıklamasında mevzuatta ‘’ağaç’’ tanımının Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 1/a paragrafında en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkiler, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç olarak tanımlandığının altı çizilirken 195 bin rakamına ise şu hesaplama ile ulaşıldığı bildirildi;

2 Temmuz 2019 tarihli Sentinel 2 LA görüntüsünden kesim yapılan alanın sınırları çizilip bu sınır Google Earth üzerine taşındı. Google Earth görüntüleri üzerinde meşcereler (Ağaç türü, gelişme çağı ve ağaç tepelerinin toprağı örtme derecesi farklı orman tipleri) belirlendi ve meşcere haritası oluşturuldu. Her orman tipinin ne kadar alanı olduğu ArcGIS yazılımı kullanılarak bulundu. Kesim yapılan alanda 250 metrelik sistematik aralıklarla örnekleme yapıldı. Örnekleme alanı bir dekar olacak şekilde yüksek çözünürlüklü görüntüler alındı ve bu görüntülerde ağaç tepe taçları dikkate alınarak sayım yapıldı. Yapılan örneklemelerden her bir meşcere tipi için 1 hektar alandaki ağaç sayısı belirlendi. Bu değerler her meşcere tipinin alan büyüklüğü ile çarpılarak meşcerelerdeki ağaç sayısı bulundu ve tümü toplandı.

Ağaçlandırılmış alanda ise ağaçlandırmalarda kullanılan dikim aralığı dikkate alınarak 1 hektardaki ağaç sayısı hesaplandı. Maden alanı içinde kalan ağaçlandırma yapılmış sahalarında ise ağaçlandırmalarda kullanılan dikim aralığı dikkate alınarak 1 hektardaki ağaç sayısı hesaplandı. Mevcut uydu görüntülerinden hareketle dikim başarısının %75 olduğu varsayılarak birim alandaki genç ağaç sayısı bulundu. Bu sayılar ağaçlandırma alanı miktarı ile çarpılarak bulunan ağaçlandırma sahalarındaki fidan sayısı hesaplandı ve diğer meşcerelerdeki ağaç sayısına eklendi.