Tekstil sektörü için temiz üretim genelgesi yayımlandı

Tekstil tesislerinin üç ay içinde iş termin planlarını sunmaları gerekecek

30 Ocak 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tekstil sektörünün kaynak verimliliğini artırmak ile birlikte çevresel ayak izini de geriletmeyi amaçlayan bir genelge yayımladı.[1]

“Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi” başlıklı düzenlemede getirilen yükümlülükler ile sektörün enerji ve su tüketimi ile birlikte atık sulardaki kirletici yüklerinin ve hava emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Genelge ile belirlenen yükümlülüklere de, yüksek kapasiteli üretim tesislerinden başlamak üzere üç yıl içinde uyum zorunluluğu bulunuyor.

Genelgeye göre kurulu kapasitesi günde 10 ton üretimin üstünde olan tesislerin en geç 15 Ocak 2024 tarihine kadar belirlenen uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek.

Bu tarih üretim kapasitesi 5 ila 10 ton üretim kapasiteli tesisler için 15 Ocak 2025, 5 ton altında olan tesisler için ise 15 Ocak 2026 olacak.

İş Termin Planları 31 Mart’a kadar gönderilecek

Bununla birlikte kapasite sınırı olmaksızın tüm tesislerin iş termin planlarını genelgenin 30.12.2022 olan yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Bakanlık İl Müdürlüklerine, gelecek yıldan itibaren de her yıl 31 Mart tarihine kadar Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

Yükümlülüker tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halıa üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyoıı vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerini kapsayacak.

 


[1] Genelge 2022/20 – Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları