Tek Gezegen Zirvesi başlıyor

Zirve Paris İklim Anlaşmas’nın ikinci yılında düzenlenecek

11 Aralık 2017

Tarihi öneme sahip Paris İklim Anlaşması’nın ikinci yılında yine Paris’te İklim Finansmanı Zirvesi düzenlenecek.

Fransa’nın öncülüğünde, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası işbirliğinde düzenlenecek olan zirvede iklim değişikliği ile mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayabilecek ve ülkelerin iklim değişikliğine direncini artırabilecek yatırımların nasıl gerçekleştirilebileceği sorunsalına çözüm bulunmaya çalışılacak.

Zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 50 ülke lideri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 2.000 civarında üst düzey isim katılacak.

Zirve kapsamında 10-13 Aralık tarihleri arasında da çeşitli yan etkinlikler düzenlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı hesaplamalarına göre küresel sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlanabilmesi için 2050’ye kadar her yıl enerji sektöründe, şu anki miktarın iki katı düzeyinde olarak, 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler hesaplamasına göre ise iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çabaları kapsamında gelecek 15 yıl içinde 90 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor.