TEİAŞ’tan HES yatırımcılarına kapasite mekanizması açıklaması

Destekten yararlanmak isteyen yatırımcıların kuruma başvurmaları gerekiyor

13 Kasım 2018

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen HES yatırımcılarına yönelik açıklama yayınlandı.

Açıklamada 11 Kasım 2018 tarihli Remsi Gazete’de yayınlanan ilgili yönetmeliğin Geçici Madde 2’nin 2’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 2019 yılı için kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen ve katılım şartlarını sağlayan hidroelektrik santrali sahibi tüzel kişilere söz konusu yönetmelik maddesinin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ’a başvurmaları gerektiği bildirildi.

2019 yılı Kapasite Mekanizmasından yararlanmak isteyen ve katılım şartlarını sağlayan hidroelektrik santrali yatırımcıları, 10 Aralık 2018 mesai bitimine kadar gerekli başvuru formunu ve eklerini hazırlayarak resmi yazı ekinde TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına sunmaları gerekiyor.