TEİAŞ elektrik depolama tesisleri için duyuru yayınladı

Elektrik depolama tesisleri için teknik kriterler yayınlandı

21 Eylül 2021

Elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı, SCADA ile izlenmesi ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair teknik kriterler aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) elektrik depolama tesislerinin iletim sistemine bağlantısı, SCADA ile izlenmesi ve yan hizmetlere katılımına dair teknik kriterleri yayınladı.

Kriterler 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlandı.

Yayınlanan döküman pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerini kapsamıyor.


[1] Elektrik Depolama Tesislerinin Teknik Kriterleri Hakkında Duyuru