TBB: Elektrik sektöründe toplam borç 47 milyar ABD Doları

Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma haberleri ile ilgili açıklama yayınladı

10 Eylül 2019

Türkiye Bankalar Birliği enerji şirketlerine yönelik yapılandırma haberlerine yönelik bir açıklama yayınladı.

TBB açıklamasında Türkiye elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoğunun 47 milyar ABD Doları civarında olduğu, yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün ise 12-13 milyar ABD Doları düzeyinde olduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre 2019 yılı içinde bu tutarın 10 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma işleminin tamamlanması bekleniyor.

TBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Son dönemde kamuoyunda doğalgaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği