Tarım Şûrası Yönetmeliği yayınlandı

2004 yılından beri düzenlenmeyen Şûranın Eylül ayında toplanması hedefleniyor

17 Mayıs 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen Tarım Şûrası Yönetmeliği‘ni yayınladı.

Yönetmelikte Tarım Şûrası’nın hedefleri olarak bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almak belirleniyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 5 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Şûrası Yönetmeliği ile 31 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarımda Milli Birlik Projesi’nin yol haritasını belirlemek için 2004 yılından beri düzenlenmeyen Tarım Şurası’nın Eylül ayında gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söylemişti.

Tarım Şûrası Yönetmeliği’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör