Tarım işletmelerine yenilenebilir enerji için hibe desteği sağlanacak

20 bin TL ile 3 milyon TL arasındaki bütçeye sahip projeler %50 oranında destek sağlayabilecek

21 Kasım 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma destekleri kapsamında küçük ölçekli aile işletmeleri ile küçük ve ortak ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesine yönelik iki ayrı tebliği yayınladı.

Tebliğlere göre kadın ve 18-41 yaş arasında genç girişimciler öncelikli olmak üzere yeni teknolojiler içeren yatırımlara yönelik hibe desteği sağlanabilecek.

Hibe desteği için enerji tüketiminin asgari %51’i yenilenebilir kaynaklı karşılanmak zorunda

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” [1] başlıklı düzenleme küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hibe desteklerini düzenliyor.

Destekler için yatırım konularının tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu alanlarından birini kapsaması gerekecek.

Düzenlemeye göre bu alanlara yönelik yatırımlarda KDV hariç olmak üzere, 250 bin TL ile 3 milyon TL arasında bütçeye sahip olan projeler desteklenecek ve proje bütçelerine %50 oranında hibe desteği sağlanabilecek.

Biyogaz, güneş, rüzgâr alanında yenilenebilir enerji projelerinin hibe desteği elde edebilmeleri için ise bu tesislerde üretilen elektriğin işletmelerin yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla ise %110’unun karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekecek ve tesislerin ulusal şebekeye bağlı olması gerekecek.

Enerji nakil hattı satın alımı halinde ise desteklerde bu tutar hibeye esas proje tutarının %15’i ile sınırlı olacak.

3 kW’ya kadar off-grid sistemlere hibe desteği sağlanacak

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”[2] ise küçük aile işletmelerinin öz tüketimleri için 3 kW’ya kadar kurulu güce sahip şebekeden bağımsız (off-grid) sistem kurulumları ile fotovoltaik sistemler aracılığı ile üretilen fazla enerjiyi depolayan solar sistemler hibe desteği sağlamasını mümkün kılacak.

Bununla birlikte bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsayacak.

Desteklenecek olan bu projelerin yatırım bütçelerinin alt limitleri KDV hariç olmak üzere, alt limiti 20 bin TL olacak. Tebliğ kapsamındaki destek miktarının üst limiti ise 500 bin TL.

Başvurusu kabul edilen projelere hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi’ni karşılama yükümlülüğü de bulunuyor.

 


[1] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)

[2] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25)