”Tamamen yerli ekipman ile yenilenebilir elektrik üretimi mümkün değil”

TOBB Türkiye Enerji Meclisi son toplantısında YEK ile ilgili değerlendirmede bulundu.

16 Şubat 2012

Basın Açıklaması

TOBB Türkiye Enerji Meclisi, Mehmet Ali Neyzi’nin başkanlığında, Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde toplandı.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde tamamı yerli malzemeden üretilmiş ekipman kullanılmasının mümkün olmadığı görüşünde birleşen meclis üyeleri, bu kapsamda, ilgili yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Toplantıda, Meclis’in ilgili kuruluşlarla bu konuda görüşmeler yapması önerildi.

6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası için görüş ve önerilerin ele alındığı meclis toplantısında ‘elektrik üretim ve dağıtım özelleştirmeleri ve elektrik fiyatlarındaki durum’, ‘yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimine sağlanan teşvik mekanizmasının çalışmaması’, ‘doğal gaz sektöründe rekabete dayalı serbest piyasasının henüz gerçekleşmemiş olmasının arz güvenliği ve elektrik fiyatlarına menfi etkisi’, ‘enerji yatırım finansmanında ve idari süreçte yaşanan sıkıntılar ve kamuda şeffaflık’ ile ‘TOBB Türkiye Enerji Meclisinin adres olarak gösterilmesi’ gibi konular görüşüldü.

Kamu santrallerinin belirleyiciliği

Sektör temsilcileri, toptan satış ve spot piyasa fiyatlarının tespitinde kamu santrallerinin belirleyici olduğuna işaret ederek, fiyatların maliyet bazlı oluşmadığının altını çizdiler. Meclis üyeleri,   piyasada rekabet koşulları dâhilinde maliyet bazlı fiyat oluşumunun, kamu santrallerinin özelleştirilmesine bağlı olduğunu da bildirdiler.

Alt komite seçimleri

Toplantıda ayrıca alt komite başkanlarının seçimi yapıldı. Buna göre Doğalgazdan Elektrik Üretimi Komitesi’ne F. Fırat Alparslan, Kömürden Elektrik Üretimi Komitesi’ne Faik Gezgin, Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi Komitesi’ne Halit Bosut, Dağıtım ve Ticaret Komitesi’ne Gökmen Topuz, Mevzuat Komitesi’ne ise Aykut Bakırcı başkan oldu.

EPDK ile sektörel gelişmeleri değerlendirme toplantısı

Ayraca, 2011 yılının değerlendirilmesi ve 2012 için beklentilerin aktarılması amacıyla, EPDK ile bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Sektördeki nitelikli personel açığına da dikkat çekilen toplantıda, bu açığın giderilmesi için eğitimler düzenlemesi ve sertifika verilmesini sağlayacak bir yapı oluşturması gerektiğini belirtildi.