TAGEM’de iklim değişikliğinin tarıma etkisi tartışıldı

3. İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkileri Çalıştayı gerçekleştirildi

12 Kasım 2018

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından iklim değişikliği ve tarımsal ekoloji çalışmaları çerçevesinde 5-7 Kasım 2018 tarihleri arasında “3. İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkileri Çalıştayı” gerçekleştirildiği bildirildi.

TAGEM tarafından yapılan açıklamaya göre Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışı TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan tarafından yapıldı.

Özkan Kayacan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek Akdeniz havzasında bulunması, tarım sektörünün ekonomik ve sosyal açıdan ülke içindeki önemi nedeniyle iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerinde etkilerine açık olan ülkelerden birisi olduğunu vurguladı.

Kayacan ayrıca TAGEM Araştırma Enstitülerinin iklim değişikliğinin tarım sistemleri üzerine etkilerini ölçmeye ve tedbir almaya yönelik öneriler ve politikalar geliştirmek için yaptığı bölgesel, ülkesel ve uluslararası ölçekte, tarım topraklarının ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, kuraklık, kurağa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, kısıntılı sulama programları, gen kaynaklarının korunması, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, Endüstri 4.0, Akıllı tarım ve teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanmasında tarım sektörü ve gıda güvencesi politikalarına entegre edilmesinin önemini belirtti.

Çalıştayda Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER de ”İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri” konulu bir sunum yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulamalarını aktardı.

Çalıştaya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TAGEM’e bağlı Araştırma Enstitülerinden konu uzmanı araştırmacılar ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Lütfü Şen, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selim Köksal, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necip Tosun, Prof. Dr. Ela Atış ve Doç. Dr. Behiç Tekin, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Dellal ile Menemen Ziraat Odası ve Özel Sektör olarak AVEO Bilişim Mühendislik’ten toplam 59 konu uzmanı katıldı.

Çalıştay kapsamında iklim değişikliği sürecinde atmosfer, iklim değişikliği senaryoları ve projeksiyonlar, iklim değişikliği sürecinde sürdürülebilir toprak ve su yönetimi, iklim kaynaklı tarımsal riskler ve uyum süreçleri, iklim değişikliği ve tarımda yenilikçi yaklaşımlar konuları ele alındı.

Çalıştayın son gününde ise “İklim Değişikliği ve Tarımda Etkilenebilirlik, Uyum” ve “İklim Değişikliği ve Tarım Politikaları” konuları hakkında tartışmak üzere yuvarlak masa toplantıları yapılarak çalıştay tamamlandı.