Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu yıl 16 bin kişiye ulaştı

Etkinlik kapsamında 25 ayrı belgesel gösterimi yapıldı

23 Kasım 2016

Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde gösterilen filmlerin üç gün boyunca 16 bin kişi tarafından izlendiği açıklandı.

Festivali Surdurulebiliryasam.tv ve Kelebek Etkisi Derneği işbirliği ile gerçekleştiren Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre festivalde bu yıl Türkiye’nin 19 farklı şehrindeki 22 salonda 25 ayrı belgesel gösterimi yapıldı.

Aynı zamanda festivalde 120 konuşmacı ile35 müzisyen/müzik grubunun katıldığı ve 15 performansın gerçekleştirildiği yan etkinlikler düzenlendi.

Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi tarafından konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında şu değerlendirme paylaşıldı.

“Yaşadığımız gezegenin imkanlarının, insan faaliyetlerini daha fazla tolere edemeyeceğinin anlaşılmasının geçmişi çok uzun yıllara dayanmıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılışı da, insanlık tarihine mukayeseli bakıldığında çok yeni sayılır. Bu göreceli olarak yeni sayılabilecek kelimenin tarif ettikleri beraberinde birçok yanlış anlaşılmayı getirdiği gibi yanlış anlamaya sebep verecek şekilde kullanıldığına da sıkça rastlamaktayız. Dillerin, kelimelerin düşünce sistemimiz üzerinde etkisi büyüktür. Hem sürdürülebilirlik kavramından ne anlamamız gerektiği hem de neyi sürdürmek istediğimizi sorguladığımızda, konunun özünde yaşamı görüyoruz.

Toplumlar ve ekonomi, ekosistem sayesinde ve ekosisteme bağlı olarak vücut buluyor. İnsan biyosferde birbiri ile etkileşim halindeki tüm aktörler gibi yarattığı etkilerin tepkilerine de maruz kalıyor. Gezegenimizde yaşamın var olabilmesi, ekosistemin dinamik olan dengelerini koruyabilmesine bağlıdır. İnsan uygarlığının ekosistemin döngüleri ile uyum halinde olması kendi menfaatinedir. Özetle varlığımızın devam edebilmesi birbirimizle ve gezegenle kurduğumuz ilişki biçimine bağlı.”