Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı çalışmaları başladı

Plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak

16 Ekim 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak olan “Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı” (STÜ-UEP) çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC Türkiye) tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim için Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) teknik desteği ve REC Türkiye ortaklığı gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, ikinci uluslararası elektronik atık günü olan 14 Ekim’i de kapsayan iki günde Ankara’da ilgili kamu kurumlarına yönelik “Kapsam Belirleme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde Küresel STÜ-UEP deneyimi ve AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın da dâhil olduğu Avrupa STÜ Politikaları hakkında mevcut durum bilgisi verildi.

Türkiye’de planlanan süreç, önerilen öncelikli yaşam döngüsü aşamaları ve takip edilen metodoloji aktarıldı. Katılımcılar, dört sektör özelinde yaşam döngüsü aşmalarına yönelik STÜ uygulamalarını destekleyici politika araçları hakkında girdi sağladı ve öncelikli değer zincirleri içindeki kilit unsurları ve gelecek aşamalardaki projelere yönelik ihtiyaçları paylaştı.

İkinci gün, Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (EEE) yaşam döngüsüne odaklanıldı ve sektör şirketlerinden Arçelik A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya A.Ş. tarafından Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. EEE yaşam döngüsü içindeki kilit unsurlar ve STÜ uygulamalarını teşvik eden son AB politika eğilimleri ve proje önerileri de katılımcılarla tartışıldı.

Çalıştay sonucunda elde edilen veriler mevcut durum çalışmasına girdi sağlayacakken, elde edilen proje fikirleri gelecek aşamalarda değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacak.