Sürdürülebilir Kentler Konferansı Düzenlendi

REC Türkiye ve AFD “Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir?” başlıklı bir konferans düzenledi

16 Kasım 2011

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin ortaklaşa düzenlediği, “Türkiye’de Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir?”  başlıklı konferans, 15 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleşti. DenizBank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansta dünya kentleri iklim değişikliği ile ilgili önlemler, sürdürülebilir kentler için örnek eylem planları, konu ile ilgili kaynakların nasıl oluşturulacağı gibi konular ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fransa Türkiye Büyükelçisi H.E. Laurent Bili konferansın amacını şehirlerimizi bugün ve yarın nasıl daha yaşanır hale getiririz gibi teknik bir soruya cevap aramak şeklinde özetleyerek “Fransa son üç yıldır bu konuya çok önem veriyor. Fransa’da nüfusu 50 binin üzerindeki yerleşim bölgeleri karbon salımlarını azaltmak ve nüfusu iklim değişikliğine hazırlayacak bir eylem planı hazırlamakla yükümlü” dedi. Fransa Türkiye Büyükelçisi H.E. Laurent Bili,  çok sayıda Türk Yerel Yönetimleri’nden yetkililerin bu konferansa katılmış olması, konunun öneminin farkında olunduğunun bir göstergesidir. Sizlere ihtiyacımız var, iklim değişikliğine karşı hep beraber elele vermeliyiz” diyerek konunun önemine bir kez daha dikkat çekti.

Son 15 senede dünyanın konuya daha farklı baktığını ve iklim değişikliği için dünyanın pekçok yerinde pek çok çalışma yapıldığını belirten AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Direktör Yardımcısı Martha Stein-Sochas, yerel yönetimlerin iklim değişikliğinde sürdürülebilir kentler yaramak için kilit nokta olduklarını söyledi. Sochas elimizdeki verilere baktığımızda Amerika’da sera gazı salımı dünyada en fazla kullanım iken, toplu taşıma araçlarını daha yaygın kullanan Asya şehirlerinde  ise bu salımın daha az olduğunu vurguladı. AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Direktör Yardımcısı Martha Stein-Sochas, sürdürülebilir kentler yaratmak istiyorsak şehir planlamadan yapılaşmaya, enerjiden çöp yönetimine, ulaşımdan su ve kanalizasyona pek çok alanda önlemler almamızın gerekliliği üzerinde durdu.

2050 yılına kadar dünyada kent nüfusuhaftada 1 milyar arttığını söyleyen REC İcra Direktörü Martha Szigeti Bonifert, 2050 yılında Dünya nüfusundaki bu artışın gıda güvenliği, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluşturacağı vurguladı. Dünya şehirlerinde yüzde 50-50 olan kırsal kent nüfus dağılımının önümüzdeki günlerde büyük bir tehdit olduğunu ve Türkiye’nin bir an önce şehirler için gerekli tedbirleri alacak eylem planlarını oluşturması gerekliliğini vurguladı. Emekli Müsteşar, Çevre ve Orman Bakanlığı  ve REC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya Türkiye  gibi kent nüfusunun hızla artığı ve mevcut düzenin hızla değiştiği günümüzde yerel yönetimlerin değişime hızla cevap vermesi gerekliliği üzerinde durdu. Sarıkaya yerel yönetimlerde düşük karbonlu sürece geçerken idari ve mali yaptırımların taviz vermeden uygulanarak daha katı bir tutum içinde olunması gerekliliğini vurguladı.

Konferans’ta yer alan dört ana panelde “Geleceğin Kentlerine Doğru”, “Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma”, “Söylemden Eyleme” ve ”Sürdürülebilir Kentlerin Finanse Edilmesi” konularının üzerinde duruldu.

Konferansın sonunda iklim dostu kentlere çağrı niteleğindeki bildiriyi okuyan Gaziantep Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey,  konferansa katılan belediyeleri imzaya davet etti.  Bu bildiri ile belediyeler “iklim değişikliğinin farkında,  sorumluluk almaya ve üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını” kabul eden bir bildiri altına imza atıyorlar. Bu bildiri önümüzdeki dönem Türkiye’nin diğer belediyeleri için de imzaya açık olacak.