Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar projesi uygulamaya geçti

AB mali desteği ile hayata geçecek proje Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK ortaklığı ile uygulanacak

29 Mayıs 2021

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ortaklığında, AB Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesinin 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladığı bildirildi.

Türkiye İMSAD tarafından yapılan açıklamaya göre T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan proje 15 ay sürecek.

Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje ile Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki etmeleri ve sektörler arası iş birliğinin artırılması da amaçlanıyor.

Projenin hedefleri ise şu şekilde sıralanıyor;

  • İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan STK’ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından güçlendirmek.

  • STK’lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA’ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek.

  • SKA’ya ulaşmak için harcanan çabaların görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi için STK’lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek.

  • STK’ların kamu kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.

Proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirecek, ayrıca ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye olan belediyelerin bulunduğu 4 farklı ilde yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin temsilcileri, üniversite kamu kurumu temsilcileri katılacağı etkinlikler düzenlenecek, ayrıca İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi ve fiziki etkinlik ve eğitimler düzenlenecek.

Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK’in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’ üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. [1]

Proje aynı zamanda 10 yerel yönetim ve diğer sektörlerden 20 paydaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi ilgili kurumları kapsıyor.

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi çerçevesinde web sayfası, STK’lar için Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK’in SKA eylem planları ve ilerleme raporları, SKA hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika belgesi ve SKA Ödülleri verilmesi de planlanıyor.

 


[1] Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Üyeleri