Sunstrip Mimarlara Güneşi Anlattı

Sunstrip, “Mimaride Güneş Enerjisi Uygulamaları¨ Konusunda Mimarlık Öğrencilerini Bilgilendirdi.

24 Şubat 2011

Sunstrip, ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinden mümkün olduğunca yararlanılabilmesi için, ürün geliştirme çalışmalarının yanında bilinçlendirme etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Fark Yarat Tasarım Atölyesi” işbirliği ile düzenlenen tanıtım toplantısında Mimarlık Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri binalarda güneş enerjisi sistemleri mekanik ve mimari entegrasyonu konularında bilgilendirildi.

Ülkemizin enerji bağımlılığı ve finansal cari açık hacminde ithal enerjinin ve karbon emisyon değerlerimizin olumsuz katkısının azaltılabilmesinin ve mevcut güneş enerjisi potansiyelimizden çağdaş ve mühendislik birikimi gerektiren uygulamalar ile faydalanabilme süreçlerinde çok önemli bir yer teşkil eden yapıların, ekolojik ve sürdürülebilir olarak tasarlanabilmesinde mimarlarımıza ve bilinçli mimari eğitimine büyük rol düşmektedir. Bu misyon uyarınca düzenlenen ve “Enerji Dengesi”, “Mimaride Estetik, Verimli Termal ve Fotovoltaik Güneş Enerjisi Uygulamaları” ile “Sertifikasyon” ana başlıklarını içeren konferans öğrenci ve öğretim üyelerinden büyük ilgi gördü. “Fark Yarat Tasarım Atölyesi” öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Havva Alkan Bala “3.ve 5 Stüdyo çalışmalarının bu perspektiften ele alınacağını” ifade ederek, “özellikle yenilenebilir enerjiler bağlamında sürdürülebilirlik konusunda projelere ağırlık vereceklerini ve mimarların tasarım boyutunda kendilerini bu açılardan da sorumlu hissetmelerini sağlamanın mevcut atölye yaklaşımlarında çok önemli olduğunu” vurguladılar.

Sunumu gerçekleştiren Sunstrip Genel Müdür Yardımcısı Bartu BUGATUR, “Çağdaş mimarlık eğitiminin dünyada artık sadece bina değil Yaşam tasarlayan bir perspektif ile yoğrulmakta” olduğunu ve “tasarlanan projelerin sürdürülebilir olmasının ancak ekolojik ve doğal çevre ile uyumlu bir yaklaşım ile mümkün kılınabileceğini” ifade ederek, “ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin bu yaklaşıma büyük katkıda bulunabileceğinin” altını çizdi. “Mimarlık atölyelerinin bu yaklaşım ile ortaya koyacağı projelerin gelişiminde de katkı sağlayarak bilgi alışverişine devam edeceklerini” ifade eden Bugatur, “üretim yanında disiplinler arası benzeri bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdüreceklerini” söyledi.