Sulama birliklerine güneş yatırımı için kredi desteği sağlanacak

Yatırımları 7,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanabilecek

6 Nisan 2022

Tarımsal sulama birliklerine güneş enerjisi yatırımlar için 7,5 milyon TL’ye kadar %100’e kadar faiz indirimli kredi desteği sağlanacak.

Destek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik olarak düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına dair güncellenen Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sağlanacak.[1][2]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre sağlanacak yatırım kredisinde faiz indirimi %75 olacak iken, yatırımın yurt içinde üretilen makine alımı ile gerçekleşmesi durumunda ise %25 oranında ek indirim sağlanacak.

Yayımlanan karar ile 3 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararın Amaç, Kapsam ve Uygulamaya İlişkin Esaslar başlıklı ilk maddesinin ilk fıkrasına aşağıdaki bent eklendi;

f) Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine,

Aynı zamanda ilk maddeye aşağıdaki fıkra eklendi;

(18) a) 6172 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,

b) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,

amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatıranları başlığından değerlendirilir.

Düzenleme kapsamında daha önce sağlanmış ve ileride sağlanabilecek kredilere 31 Aralık 2023 tarihine kadar oluşabilecek doğal afetler dolayısı ile erteleme veya taksitlendirme imkanı da sağlanabilecek.

Karar yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

2 Ocak 2022 tarihli ilk Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmım kullanamamış üreticiler de kullanamadıkları kısım için 2022 yılı sonuna kadar yeni açıklanan indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek

 


[1] T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5362)

[2] T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)