Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu yeniden oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de yayınlandı

9 Ağustos 2021

Resmî Gazete’nin 6 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu yeniden oluşturuldu.[1]

Genelge ile kurulun üyeleri arasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, İLBANK AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri de dahil edildi.

Su Yönetim Kurulu 20 Mart 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuştu.

Yayınlanan genelge şu şekilde;

GENELGE

2021/17

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/7 sayılı Genelge ile kurulan “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu”, Tarım ve Orman Bakanının veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Strateji ve Bütçe Başkanı veya görevlendireceği ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 


[1] Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2021/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi