SPK yeşil tahviller için rehber hazırladı

Taslak çalışma 30 Kasım tarihine kadar görüş ve değerlendirmelere açık olacak

5 Kasım 2021

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeşil tahvil ihraçlarına yönelik düzenleyici çerçeve oluşturması amacı ile rehber taslağı hazırlandığını duyurdu.[1]

Duyuruya göre rehber yeşil tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen “Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği, (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlandı.

Rehber ile düzenleme getirilen alanlar ise şu şekilde;

  • Yeşil Borçlanma Araçları ve Yeşil Kira Sertifikaları

  • Yeşil Proje

  • Yeşil Borçlanma Araçları Çerçeve Belgesi

  • Yeşil Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi ve Dış Değerlendirme Hizmeti Veren Kuruluş

SPK açıklamasına göre çalışma 11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı.

Bununla birlikte rehber ile Türkiye sermaye piyasasında yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Taslak rehbere yönelik görüş ve öneriler 30 Kasım 2021 tarihine kadar SPK’ya iletilebilecek.

 


[1] SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı