Son Kaynak Tedarik Tarifesi için 2019 limiti belirlendi

Limit 2019 için 10 milyon kWh/yıl olarak uygulanacak

20 Ekim 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Son Kaynak Tedarik Tarifesi düzenlemesi kapsamında 2019 yılında uygulanacak limiti belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 18.10.2018 tarih ve 8135 sayılı EPDK Kurul Kararı ile limit tüketim miktarı mesken tüketicileri dışındaki tüketici grupları için 10 milyon kWh/yıl olarak belirlendi.

Karar 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ‘in beşinci maddesinin, üçüncü fıkrası şu şekildeydi;

”Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak her yıl belirler.”

KBK katsayısı güncellendi

Bununla birlikte yine bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan aynı tarihli 8136 sayılı Karar ile de aynı yönetmeliğin geçici 2.inci maddesinde yer alan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayı (KBK) değeri 1,128 iken 1,0938 olarak revize edildi.