Solar su ısıtıcıları için gözetim uygulaması başladı

Tebliğ Resmî Gazete’nin 17 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlandı

17 Aralık 2022

Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları ile güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri için ileriye yönelik gözetim uygulaması başlatıldı. [1]

Uygulamada 8419.90.85.90.12 GTİP kodu ile sınıflandırılan “Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)” ürünlerinin birim gümrük kıymeti 6 ABD Doları/Kg, 8419.12.00.00.00 GTİP kodu ile sınıflandırılan “Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları” ürünlerinin ise 8 ABD Doları/Kg olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin 17 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

 


[1] İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)