SKDM Tüzüğü Türkçeye çevrildi

Çeviri Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yayımlandı

23 Ağustos 2023

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin tüzük Türkçeye çevrildi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli bir parçasını teşkil ettiği ve 16 Mayıs 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı hatırlatılırken, çevirinin gayriresmî olduğunun altı çizildi.

 

 


[1] Sınırda karbon düzenleme mekanizmasını tesis eden 10 Mayıs 2023 tarihli ve (AB) 2023/956 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (AEA ile ilişkili metin)

[2] REGULATION (EU) 2023/956 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism (Text with EEA relevance)