Sivil toplum örgütlerinden Paris Anlaşması Çağrısı

42 sivil toplum kuruluşu imza kampanyası başlattı

1 Mart 2021

Türkiye’de çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında faaliyet gösteren 42 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından da yürürlüğe sokulmasını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.

Girişime öncülük eden Ekosfer tarafından yayınlanan basın bülteninde Paris Anlaşması’nda yer alan hedefler doğrultusunda Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olma, benzer şekilde Çin’in de 2060 için karbon nötr olma hedefi belirlediği ayrıca Japonya, Güney Kore, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerin de sıfır emisyon planlarını açıkladığı, ABD’nin de Paris Anlaşması’nı tekrar yürürlüğe soktuğuna dikkat çekildi.

Bültende Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olmaması halinde uluslararası iklim müzakereleri sürecinin büyük oranda dışında kalacağına da vurgu yapıldı.

İmza kampanyasında toplanan imzalar Paris Anlaşması’nın onay sürecinin tamamlanacağı TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek.

Bültende kampanyaya katılan bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin görüşleri şu şekilde paylaşıldı;

Süheyla Doğan / Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü

“Türkiye bir an önce Paris Anlaşmasını onaylamalı ve en kısa sürede de karbon nötr bir ülke olmalı. Bu amaca ulaşmak için de hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak somut adımları atmalıdır. Paris Anlaşması’nı sürecin ilk adımı olarak kabul ediyoruz.”

Özgür Gürbüz / Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

“Karbonsuz yeni bir düzen kuruluyor ve Türkiye bu düzenin dışında kalıyor. En çok seragazı emisyonu üreten 20 ülkeden biri olan Türkiye’nin de hemen harekete geçmesi gerek. Kimse Türkiye’den tek başına dünyayı kurtarmasını beklemiyor ama evinin önünü süpürmesini istiyor. Türkiye petrol ve doğalgazda zaten dışa bağımlı, tükettiği kömürün de yüzde 60’ı ithal. Dolayısıyla, fosil yakıtlardan kademeli bir şekilde çıkıp yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine geçmek zaten her açıdan Türkiye’nin lehine.”

Bengisu Özenç / Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü

“Düşük karbonlu ekonomiye geçiş stratejileri bugün ülkelerin yalnızca sanayilerini değil, dış politikalarını da şekillendiriyor. Net-sıfır emisyona ulaşma hedefi 29 ülkede kanunlaşmış ya da politika dokümanlarına yerleşmiş durumda. 98 ülke ise bu yönde hedef almayı tartışıyor. Uluslararası ilişkiler söz konusu hedefler üzerinden yeniden tanımlanırken, Türkiye maalesef bu gruplar arasında yer almıyor. Açıkça belirlenmiş bir “yeşil kalkınma” stratejisi bulunmayan Türkiye’nin, kendisini bu küresel gündemin bir parçası haline getirebilmesi için ilk adım Paris Anlaşması’nın onaylanması. Bu konuda daha fazla vakit kaybedilmemesi gerekiyor.”

Ceren Pınar Gayretli / TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

“23 Şubat 2021 tarihinde Güney Sudan’ın da anlaşmaya taraf olması ile Türkiye, Paris Anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe koymayan 6 ülkeden biri oldu. Türkiye’nin sera gazı azaltım taahhütlerini iyileştirmesi ve sözleşmeye taraf olan diğer 191 ülke gibi Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak yürürlüğe koyması gerekiyor. Türkiye, Paris Anlaşmasını onaylamamaya devam ettiği takdirde, geleceğin siyasetinin, ticaretinin ve ekonomisinin çerçevesini çizen ülkelerin dışında kalacak, yön veren değil, izleyen olacak. Türkiye’nin bir an önce Paris İklim Anlaşması’nı onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalışmaların liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz.”

Aslı Pasinli / WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü

“Etkilerini her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissettiğimiz iklim krizi bugün artık herkesi tehdit eden bir ekolojik kriz haline gelmiş durumda. Türkiye ise, kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alıyor. Bu nedenle, dünyanın geri kalanından ayrı hareket etmesi düşünülemez. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin iklim krizi ile mücadelede sorumluluğunu yerine getirmek için acilen Paris Anlaşması’na taraf olacağını ve ivedilikle ulusal katkı hedeflerini iyileştireceğini umuyoruz.”

Anlaşma 2015’te imzalanmış, 2016’da yürürlüğe girmişti

Paris İklim Anlaşması 2015 yılı Aralık ayında kabul edilmiş, 2016’nın Ekim ayında da anlaşmayı ulusal meclislerinde onaylayan ülke sayısının 72’ye, bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarındaki payının ise yüzde 56,75’e ulaşması ile 2016 yılı Kasım ayında yürürlüğe girmişti.

Anlaşma bugün itibarıyla 196 ülke ve Avrupa Birliği ile birlikte 197 tarafın imzasını taşıyor.

Bununla birlikte anlaşmayı imzalamasına rağmen ulusal meclisinde onaylamadığı için yürürlüğe girmeyen 6 ülke kalmış durumda. Türkiye’nin de dahil olduğu bu gruptaki diğer ülkeler ise Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen. Vatikan ise anlaşmayı imzalamayan tek ülke.

 


[1] İmza kampanyası metni: Change.org/ParisiOnayla