Sit alanlarına yönelik RES ve GES ilke kararları güncellendi

Nitelikli doğal koruma ve kesin korunacak hassas alanlara yönelik güncelleme yapıldı

20 Temmuz 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğal sit alanlarında rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri geliştirilmesine yönelik ilke kararlarında güncellemeye gitti.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeler ile nitelikli doğal koruma alanlarında GES yatırımları yapılmasının önü açılırken, aynı alanlarda yapılabilecek RES yatırımlarına kapasite sınırı getirildi. [1] [2] [3]

100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında yapılan değişiklik ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde belirtilen kapasite ile sınırlı kalmak kaydıyla bu alanlarda GES yatırımı yapılmasının önü açıldı.

Rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik ilke kararında yapılan değişiklik ile ise bu alanlarda yapılabilecek RES yatırımlarına güç sınırlaması getirildi. Karara göre bu alanlarda yalnızca ÇED Yönetmeliğinin EK-2 listesinde belirtilen sınırlar kapsamında RES yatırımı yapabilecek.

EK-2 listesi türbin sayısı 5 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm ile 50 MWm arasında olan rüzgar enerji santralleri ile çatı ve cephe sistemleri hariç olmak üzere proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWe ve üzerinde olan güneş enerji santrali projelerini kapsıyor.

300 metre şartı esnedi

Her iki kaynağa yönelik ilke kararlarında ise santrallerin Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre mesafede olması şartı esnetildi ve üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede kurulabileceği hükmü getirildi.

Bununla birlikte rüzgâr enerjisi santrallerinin kuş göç yollarından 300 metre uzakta olması şartı da esnetildi ve benzer şekilde santrallerin üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede kurulmalarına izin verildi.

Rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik 25 Ocak 2017 tarihli İlke Kararının ilgili bölümünde yapılan güncelleme şu şekilde oldu;[4]

B) Nitelikli Doğal Koruma Alanları ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında;

1-a) Mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam edebileceğine,

b) Koruma amaçlı imar planı onaylanmış projelerin devam edebileceğine,

2-a) Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması,

b) Kuş göç yollarından en az 300 m uzaklıkta ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine,

Güneş enerjisi santrallerine yönelik 25 Ocak 2017 tarihli İlke Kararının ilgili bölümünde yapılan güncelleme ise şu şekilde oldu;[5]

B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında;

— GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması,


[1] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 113)

[2] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 114)

[3] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 115)

[4] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararı (No: 98)

[5] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) İlke Kararı (No: 100)