Şili enerjide sıfır karbon hedefi açıkladı

Ülkedeki elektriğin %40’ını üreten kömürlü termik santraller kapatılacak

7 Haziran 2019

Şili hükümeti ülkenin enerji tüketimi kaynaklı emisyonlarını 2040 yılında tamamen sıfırlamayı, 2050 yılında ise ülkeyi tamamen karbon nötr haline getirmeyi hedefleyen planını açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera tarafından 4 Haziran 2019 Salı günü açıklanan plana göre ülkedeki tüm kömürlü termik santrallerin 2040 yılına kadar kapatılacak.

Hedef doğrultusunda ilk etapta en fazla emisyona neden olan ve toplam kurulu güçleri 1 GW olan 8 santral en geç 2024 yılına kadar kapatılacak.

Devlet Başkanı Sebastián Piñera kapatılacak bu santrallerin ‘’stratejik rezerv’’ olarak gelecek beş yılda devrede kalmak ile beraber, yalnızca elektrik üretiminde bir sorun olduğu takdirde kullanılacağını kaydetti.

Kömürlü termik santrallerin elektrik üretiminde yaratacağı boşluk ise yenilenebilir enerji yatırımları ile doldurulacak.

Bununla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları yalnızca yeni santral kurulumları için değil, özellikle ülkenin ana olarak güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin yapılacağı kuzey bölgesinden tüketimin yoğun olduğu merkezi ve güney bölgelerine iletilmesi için gerekli iletim hatları için de yapılacak.

Oluşturulacak çalışma grupları ile de kapatılacak diğer santraller için 5 yıllık dilimler halinde takvim belirlenecek.

Halihazırda Şili’de toplam kapasiteleri 5 GW olan 28 kömürlü termik santral bulunuyor. Ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesi içinde %21 oranında payı bu santrallerin, ülkenin elektrik üretimindeki payı ise %40 düzeyinde.

Ülkenin sera gazı emisyonlarında enerji tüketiminin payı %78 iken, kömürlü termik santrallerin tek başına payı ise %26.

Küresel sera gazı emisyonlarındaki payı %0,25 olan Şili, bu yıl 25’inci kez düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.