“Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” deklarasyonu imzalandı

Deklarasyon 10 sivil toplum kuruluşunun imzası ile yayınlandı

30 Mart 2022

23-26 Mart 2022 tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi – ZeroBuild Summit’22 ardından 10 sivil toplum kuruluşunun imzası ile bir deklarasyon yayınlandı.

Zirve’nin kapanış oturumunda yayınlanan deklarasyona AGİD, CEPHEDER, EYODER, MÜKAD, OMİD, PÜKAB, SEPEV, TEMEV, TÜRKONFED ve VERİMDER’in başkan ve temsilcileri imzaladı.

Zirvenin web sitesinde de imzaya açılan deklarasyonda; Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası’nın çıkarılması, Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirilmesi gibi talepler dile getirilirken, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçirmeleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor.

Deklarasyona yapı malzemeleri, yalıtım, havalandırma, ısıtma-soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri ve mimarlık gibi bu alandaki tüm ilgili sektörlerin temsilcilerinin imza vermesi hedefleniyor.

summit.zerobuild.org/tr adresinde imzaya açılan “Sıfır Enerji Binalar İle Geleceği İnşa Et” deklarasyon metni şu şekilde;

 1. “Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası”nın çıkarılmasına destek olmak.

 2. Stratejik eylem planları hazırlamak / hazırlanmasına katkı sunmak.

 3. Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirmek.

 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2053 Net Sıfır Hedefine yönelik mevzuat çalışmalarına destek olmak.

 5. Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı strateji ve eylem planlarına destek olmak.

 6. Sıfır Enerji Binalarla ilgili yeni teknoloji, ürün ve hizmet geliştirmek için başta üniversiteler olmak üzere konunun paydaşlarıyla birlikte AR-GE, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak.

 7. Binalarda enerji verimliliği ve emisyonlarla ilgili periyodik çalışmalar/raporlamalar yapmak.

 8. Sıfır Enerji Binalar ve binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere tüketici odaklı eğitimler düzenlemek.

 9. Sıfır Enerji Binalar ile ilgili iletişim çalışmaları yapmak.

 10. Her kurum ve kuruluşun kendi bünyesindeki binalar için enerji ve CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini belirlemek.

 11. Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporlarını yıllık olarak yayınlamak.

 12. Bina sektöründe Sıfır Enerji Binalar için uluslararası standartlarda malzeme üretimine ve geliştirmesine ağırlık vermek.