Siemens Enerji Verimliliği Danışmanlığı Yetki Belgesi Aldı

Siemens A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şirketin Enerji Verimliliği Danışmanlık yetki belgesi aldığını söyledi

21 Ocak 2010

Siemens A.Ş.’nin , Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) lisansınını aldığı açıklandı. Lisans, Siemens’e EVD şirketi olarak endüstri alanında enerji verimliliği hizmetlerini yürütme ve “Enerji Yöneticisi” eğitimleri de düzenleme yetkileri sağlıyor.

Konu ile ilgili şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Enerji verimliliğinin artırılması ve sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, sadece küresel iklim değişikliği politikalarına uyum için değil, aynı zamanda ülkenin birincil enerji kaynaklarında %75’e ulaşan dışa bağımlılığının azaltılması, istihdam katkısı, hava kirliliğine bağlı sağlık problemlerinin azalması gibi çok yönlü faydalar yaratıyor.

Türkiye’de dağıtımda kaçaklar ile birlikte yüzde 18’e ulaşan kayıplar ve nihai sektörlerde yüzde 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarruf olanakları sık sık gündemde yer aldı. Bugün ise ‘enerji tasarrufu için yeni yatırımların yapılması, bu yatırımlar ile sağlanacak tasarruflar dikkate alınarak yeni enerji üretim tesisi planlamaları yapılması’ yönündeki politikaların sonuçları alınmaya başlandı. Ülkemiz genelindeki enerji yoğunluğunun OECD ülkeleri ortalamasına indirilmesi, böylelikle fosil enerji kaynağı ithalatının ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefiyle Enerji Verimliliği (ENVER) Kanunu 2007 Mayıs ayında çıktı. Kanun Türkiye Enerji Verimliliği piyasasının altyapısını oluşturması ve sorumluluk alanlarını belirlemesi açılarından önem taşıyor. Geçen yıl Ekim ayında çıkan yönetmelikle enerji verimsizliği ile mücadelede önemli bir adım daha atılmış oldu. Hali hazırda endüstride çok sayıda enerji verimliliği projesini başarıyla yürüten Siemens, Ekim ayında endüstri alanında Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) lisansını aldı. Bu lisans Siemens’e enerji yöneticisi eğitimi düzenleme, endüstri alanında enerji etüdü ve verimlilik arttırıcı proje hazırlama, proje uygulama ve danışmanlık gibi konularda yetki tanıyor.

EVD lisansı ile birlikte birçok ülkede faal olarak uyguladığı Enerji Optimizasyon Hizmetlerini Türkiye’de başlatan Siemens, firmalara özel çözümlerle şirketlerin enerji yoğunluklarını düşürmelerine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerin odak noktalarından birini komponentlerin verimliliğini sağlamak oluşturuyor. Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Yıldırım, endüstride enerji verimliliği için motorların iyi bir başlangıç noktası olduğunu belirtiyor: “Türkiye aynı üretim için AB ülkelerinin iki katı enerji tüketiyor. Toplamda yaklaşık 198 milyar kilovatsaat olan yıllık elektrik üretimini kayıp ve kaçaklardan sonra kalan kısmının yarısı endüstride gerçekleşiyor. Endüstride kullanılan AC motorların yüzde 85’inin EFF3 sınıfı olarak nitelenen verimsiz motorlar, yüzde 14’ünün EFF2 ve yalnızca yüzde 1’inin EFF1 verimli motor sınıfına dahil olduğu belirtiliyor. Tüm bu motorlar ile Türkiye’de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 35’inin tüketildiği göz önünde bulundurulursa, verimsiz motorlar ile verimlilerinin değiştirilmesinin yaratacağı katkı daha açık olarak görülebilir.”

Enerji verimliliği projeleri için kredi başvurularında avantaj

Siemens Enerji Optimizasyon Hizmetleri arasında enerji sağlık taraması, tesislerin A’dan Z’ye verimlilik potansiyellerinin değerlendirilmesi, enerji yönetimi konusunda tesisin rakipleri ile ve sektör ortalamasıyla karşılaştırılması, tüketimi azaltıcı proje fizibilite çalışmaları ve anahtar teslim projeler yer alıyor. Yıldırım, Türkiye’ye verimlilik artışı projelerinde kullanılmak üzere gelen finansal kaynakların bulunduğunu, bu kaynakların kullandırılması noktasında proje fizibilite çalışmalarının daha da önem kazanacağına dikkat çekiyor. Yıldırım, “EVD şirketi olarak sunduğumuz en önemli avantajlardan biri, hazırladığımız fizibilite çalışmalarının kredi başvurularında ve kredilerin temin edilmesinde önemli rol oynayacağıdır” diyor.

Yeni bir iş alanı: Enerji Yöneticiliği

Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelere çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmesi şartı geliyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve Enerji Verimliliği Uzmanları yetiştirmek üzere Siemens İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ile birlikte “Enerji Yöneticisi” eğitim programlarına başlıyor. 10 gün süren program sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar “Enerji Yöneticisi Sertifikası” almaya hak kazanıyor. Programa en az iki yıl mesleki iş deneyimi olan ve bu alanda kariyer edinmek isteyen tüm dört yıllık teknik okul mezunları katılabiliyor. Sertifika sahipleri, endüstri tesislerinde, büyük bina işletmelerinde ve organize sanayi “Enerji Yöneticisi” olarak görev yapabiliyorlar.Siemens, birçok ülkede uygulanmış ve başarısı ispatlanmış yöntemlerle kendi bünyesinde yer alan yerli ve yabancı enerji uzmanları ile sunduğu hizmetlerle enerji verimliliğini geliştirmek isteyen şirketlere yardımcı oluyor.