Serbest bölgelerde lisanslı üretim için öz tüketim şartı getirildi

Tesislerde ihtiyaç fazlası üretilen elektrik satışa konu edilemeyecek

25 Temmuz 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı ile serbest bölgelerde gerçekleştirilecek lisanslı elektrik üretimine yönelik olarak öz tüketim şartı getirildi.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre karar Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2023 tarih ve 676520 sayılı yazısı çerçevesinde alındı.

Karara göre Serbest Bölgelerde lisansa tabi yapılacak elektrik üretim faaliyeti için şirketlere sadece kendi ihtiyaçlarını karşılama kaydıyla önlisans ve üretim lisansları verilebilecek ayrıca bu tesislerde gerçekleşecek ihtiyaç fazlası elektrik üretimi hiçbir şekilde satışa konu edilemeyecek.

EPDK’nın 20 Temmuz 2023 tarih ve 11960 sayılı Kararı şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/07/2023 tarihli toplantısında; elektrik piyasasına ilişkin mevzuat ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2023 tarihli ve 676520 sayılı yazısı çerçevesinde, serbest bölgelerde;

1) Bakanlık tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere önlisans veya üretim lisansı verilmesine,

2) Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda bu elektriğin hiçbir şekilde satışa konu edilmemesine,

3) Söz konusu bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesisleri hakkında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilmesine,

4) Söz konusu bölgelerde yer alan mevcut üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans tadil talepleri kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilmesine,

karar verilmiştir.


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/07/2023 Tarihli ve 11960 Sayılı Kararı