Sera gazı salımı azaltım projeleri ile ilgili tebliğ yayınlandı

Çevre Bakanlığı sera gazı emisyon azaltım projelerini kayıt altına almak için tebliğ yayınladı

16 Ekim 2013

Çevre Bakanlığı tarafından sera gazı salımlarını azaltma projeleri ile ilgili bir tebliğ yayınlandı.

Resmî Gazete’nin 9 Ekim 2013 tarihli sayısında yer alan düzenlemede çalışmanın amacının sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme olarak bildirildi.

Düzenlemeye göre proje sahipleri, projelerini 20 gün içinde bakanlığa kayıt ettirmekle yükümlü kılınırken, projelerinin kaydı için Proje Künyesi ile birlikte gerekli belgelerin elektronik kopyasını, projenin karbon sertifikasını elde etmesini müteakip 30 gün içerisinde hazırlayarak Bakanlığa başvurmaları gerekiyor.

Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları ve Bağımsız Denetleyici Kuruluşların ise her yılın Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kaydettikleri ve/veya sertifikalandırdıkları projeler ile ilgili bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.

Bununla birlikte proje sahipleri, tebliğin yayımlandığı tarihten önce gönüllü karbon standart kuruluşları tarafından sertifikalandırma işlemi tamamlanmış tüm projelerini ilgili belgeleri ile birlikte 31 Aralık 2013 tarihine kadar Bakanlığa kayıt için iletmek zorunda.

Gönüllü karbon standart kuruluşları ve Bağımsız denetleyici kuruluşlar da Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kayıt ettikleri veya sertifikalandırdıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, aynı şekilde 31 Aralık 2013 tarihine kadar Bakanlığa iletmek ile yükümlü.