Selçuk Üniversitesi’nde iklim merkezi kuruldu

Merkez ile iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri üzerine çalışma yapılması hedefleniyor

7 Haziran 2019

Selçuk Üniversitesi’nde Tarım ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre merkez ile iklim değişikliğinin tarımsal faaliyet üzerindeki etkilerini araştırılması ve uygulamada karşılaşılacak sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak hedefleniyor;

Merkezin amaçları da şu şekilde sıralanıyor;

  • İklim değişikliğinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni disiplinleri ile bağlantılı çalışmalarını yürütmek,
  • İklim değişikliklerinin tarım üzerine etkileri ile ilgili her türlü laboratuvar ve arazi çalışmalarını yürütecek alt yapıyı oluşturmak,
  • İklim değişikliğine daha dirençli, az zarar gören, ekonomik önemi yüksek bitki çeşitleri ve hayvan türlerinin/ırklarının ıslahı üzerinde araştırmalar yapmak,
  • Tarım sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmak,
  • İklim değişikliklerinin tarım üzerine etkileri konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak katkıda bulunmak,
  • Sektörün tüm bileşenleri arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak,
  • Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile iş birliği yapmak,
  • İklimsel değişikliklerin tarıma olan etkilerini azaltmaya yönelik politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
  • İklimsel değişikliklerden etkilenen kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlamak.

 

Yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.