Sektörün önündeki en büyük iki engel altyapı eksikliği ve yüksek faizler

GÜYAD Başkanı Cem Özkök yenilenebilir enerji sektörünün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu

21 Ocak 2024

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) tarafından İstanbul’da bir basın sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök toplantıda yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 2023 için belirlediği 3,5 GW’lık yeni güç artışı hedefine ulaşamamakla birlikte, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Cem Özkök, taslak aşamasında bulunan Yerli Aksam Yönetmeliği’nde destek miktarının ne olacağı konusunda rakam vermenin, gerek emtia fiyatlarında yaşanan sürekli değişimler, gerekse de enflasyon nedeni ile mümkün olmadığını söylerken, desteklerin eskalasyonlu bir yönteme göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Sanayiciler için en büyük iki sorun kapasite ve faiz oranları”

Yenilenebilir enerji yatırımları için kapasite ve finansman olarak iki temel sorunu olduğunu söyleyen Özkök, halihazırda kapasitelerin bir kısmının YEKA projeleri, bir kısmının ise depolama projeleri için bloke edildiğini dile getirirken, sanayicilerin öz tüketim amaçlı yatırımları için kapasiteye bulmakta zorlandığına dikkat çekti.

Kapasite sorununu aşan sanayicilerin, bu sefer de finansman sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Özkök, dolar bazında %12, TL bazında ise %60 düzeyinde olan kredi maliyetlerinin sanayi sektöründen yapılacak yatırımları yavaşlattığına vurgu yaptı.

“Dış yatırım anlaşmalarında yerli ekipman şartı olmalı”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları için sürdürdüğü dış yatırı arayışına da değinen Özkök, yabancı yatırımcıların Türkiye’de yapacağı yatırımlarda mutlaka çok yüksek oranda yerli ekipman kullanım şartının olması gerektiğini savundu.

Cem Özkök deniz üstü yatırımlar için bu şartın yerine getiremeyebileceğini fakat güneş ve karasal rüzgar gibi alanlara yönelik anlaşmalarda kurulacak santrallerin, panel, türbin, kule, kablo, trafo, çelik konstrüksiyon gibi bir çok bileşinin Türkiye’den temin edilmesinin zorunlu olması gerektiğini savundu.

“Altyapı, altyapı, altyapı”

Türkiye’de rüzgâr ve güneş yatırımlarını daha fazla artmasının önündeki en önemli sorununun “altyapı, altyapı, altyapı” ifadesini kullanarak, planlı çalışma eksikliğinden kaynaklanan altyapı eksikliği olduğunu söyleyen Cem Özkök, bu yatırımlar için “iletim otobanları” kurulması gerektiğini söyledi.

Özkök Türkiye’deki en güçlü iletim hatlarının 380 Kv’luk olduğuna da dikkat çekerken, bu yatırımların artabilmesi için 720 Kv’luk hatlar kurulması gerektiğinin altını çizdi.

“Daha fazla rüzgâr ve güneş için yeni baz yük gücü gerekiyor”

Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisi gücünü daha fazla artırmak için, bu gücü dengeleyecek bir baz yük ihtiyacı olduğunu da savunan Özkök, bunun bunun için yeni doğal gaz santralleri ve en azından iki nükleer enerji santrali yapılması gerektiğini söyledi.