Şekerbank ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

EKOkredi çalışmasının 15,8 milyar kilovat-saat elektrik, 3,5 milyon ton karbondioksit ve 144 milyon metreküplük doğal gaz tasarrufu sağladığı bildirildi

6 Kasım 2014

Şekerbank ‘’Gelecek Üreten Banka’’ başlığını taşıyan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative; GRI), A seviyesinde hazırlanan çalışma 1953 yılında kurulan Şekerbank’ın 2012-2013 dönemlerindeki ekonomik, çevresel ve sosyal performansını yönlendiren ürün, hizmet ve faaliyetleri ile yarattığı etkilerin nasıl yönetildiğinin bankanın paydaşlarına aktarılmasının hedeflendiği kaydediliyor.

Raporda, ‘’Gelecek Üreten Banka’’ başlıklı çalışmanın birçok yerinde ‘’sürdürülebilirlik’’ yerine ‘’sürdürülebilir kalkınma’’ ifadesinin kullanılması tercihinin de Şekerbank’ın kuruluşundan gelen toplumsal kalkınma anlayışının yansıması olduğunun altı çiziliyor.

Rapora göre Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınma perspektifi ise bankanın çalışmalarının odağına toplumun tüm kesimlerinin finansman imkanlarına eşit ulaşımını, tabandan yükselen üretime dayalı büyümeyi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve insan odaklı bankacılığı almasını sağlıyor.

Çalışmada Şekerbank’ın bu odak doğrultusunda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanından tarım bankacılığına, on binlerce esnafın ilk kez bankacılık hizmeti almasının sağlanmasından, kadın girişimcilere kadar olan farklı alanlarda faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Şekerbank’ın karbon salımları azalıyor

Şekerbank’ın Karbon Saydamlık Projesi’ne 2010 yılında dahil olan ilk beş bankadan biri olduğunun da hatırlatıldığı çalışmada ayrıca bankanın faaliyetlerinden kaynaklı karbon salımlarını düşürmekte olduğu da belirtiliyor.

Rapordaki verilere göre Şekerbank aldığı tasarruf tedbirleri sayesinde 2012 yılında doğal gaz tüketimini yüzde 69, benzin tüketimini yüzde 11, mazot tüketimini yüzde 85, kömür tüketimini yüzde 1,5 ve elektrik tüketimini yüzde 7 oranında azalttı. Alınan bu önlemler Şekerbank’ın çalışan sayısının yüzde 1 oranında arttığı 2012 yılında karbon salımlarının yüzde 2 oranında azalmasına önemli katkı sağladı.

EKOkredi 15,8 milyar kilovat-saatlik elektrik, 144 milyon metreküplük doğal gaz tasarrufu sağladı

Raporda Şekerbank’ın EKOkredi çalışmasının da çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu bildiriliyor. Çalışmanın EKOkredi ile ilgili kısmında Türkiye’nin enerji ihtiyacını yüzde 72 oranında ithalat yolu ile karşılarken, Türkiye’nin genelindeki konutların yüzde 85’inin yalıtımsız olduğu ve enerji verimliliğine yönelik farkındalığın düşük olduğuna vurgu yapılıyor.

Bu durumun Şekerbank’ın EKOkredi çalışmasının tetikleyici unsurları olduğu bildirilen raporda bu kampanya ile Şekerbank’ın önemli sayıda bireysel ve kurumsal müşterisinin enerji tasarrufu ile tanıştığı kaydediliyor.

Şekerbank’tan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre ise bu yılın Eylül ayı itibari ile bankanın 2009 yılından beri EKOkredi çalışmasından yararlanan bireysel ve kurumsal müşteri sayısı 59 bini aşmış durumda.

Bankanın şimdiye kadar 558 milyon TL’yi aşkın finansman sağladığı enerji verimliliği yatırımları sayesinde şimdiye kadar 15,8 milyar kilovat-saat ve 3,5 milyon karbondioksit salımının önüne geçilebildi.

79 bine yakın konutta da yalıtım uygulamalarının yapılmasını sağlayan EKOkredi çalışması 144 milyon metreküp doğalgaz ithalatının da önüne geçilmesinin sağladı.

‘’Amacımız tasarruf bilincinin yaygınlaşmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak’’

Şekerbank’ın ‘Gelecek Üreten Banka’ başlıklı Sürdürülebilirlik Raporu hakkında konuşan Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan Şekerbank’ın bilançosundaki yabancı kaynağın yüzde 15’inin enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlanması üzere edindiklerini belirterek şunları kaydetti;

“Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı alanındaki faaliyetlerimiz uluslararası finans kuruluşları tarafından ilgiyle izleniyor. EKOkredi için Güneydoğu Avrupa Enerji Verimliliği Fonu (GGF), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi enerji verimliliği odaklı birçok uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 245 milyon TL’yi aşkın kaynak sağladık. Bu kaynakla tarlada modern sulama sistemine geçişten fırın yalıtımına, atölyelerin atık su arıtma sistemine geçişinden küçük otellerin güneş enerjisi sistemine geçiş harcamalarına kadar binlerce enerji verimliliği yatırımını uygun koşullarda desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız tasarruf bilincinin yaygınlaşmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak.”