Şarj istasyonlarının yasal çerçevesi tamamlandı

EPDK ilgili yönetmelik ile Usul ve Esasları yayımladı

2 Nisan 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunulmasına yönelik olarak Şarj Hizmeti Yönetmeliğini ve Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları yayımladı.[1][2]

Kurum tarafından Resmî Gazete’nin 2 Nisan 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik ile elektrikli araçlara elektrik temini için şarj ünitesi ve istasyonların kurulması, şarj ağları ve bu ağlara bağlı istasyonları ile serbest erişim platformların işletilmesine yönelik hükümler belirlendi.

Düzenleme ile şarj istasyonlarının elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi, ayrıca Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabileceği hükümleri de getirildi.

Yönetmelik yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, mevcut şarj hizmeti sağlayıcılara da yönetmeliğe uyum için dört aylık süre verildi.

Bununla birlikte kurum aynı tarihli Resmî Gazete’de Şarj Ağı İşletmeci Lisansı bedelini 4,5 milyon TL, 2022 yılı Lisans Alma Bedeli’ni de 300 bin TL olarak belirleyen Kurul Kararlarını da yayımladı.[3][4]

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu‘na elektrikli araçlar şarj hizmetine yönelik hükümler 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenmiş, uygulamaya ilişkin hususların EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği belirtilmişti.[5]

 


[1] Şarj Hizmeti Yönetmeliği

[2] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı

[3] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı Kararı

[4] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları

[5] 7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun