Şarj ağı işletmecilerine ek süre verildi

Düzenleme lisans sahibi 77 şirketten 54’ünü doğrudan etkileyecek

4 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Şarj Ağı İşletmeci lisansı almış fakat belirlenen sürede şarj ağı oluşturma yükümlülüğünü sağlayamamış şirketler için ek süre tanıdı.

Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2022 tarihli, 5’inci Mükerrer sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu şirketler için 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek süre verildi.[1]

2 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği ile şarj ağı işletmeci lisansı alan tüzel kişilere, lisanslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde asgari beş farklı ilçede, toplamda en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şarj ağı kurma yükümlülüğü getirilmişti.[2]

Yönetmelik ile aynı zamanda bu sürede şarj ağını oluşturamayan veya oluşturduktan sonra koruyamayan lisans sahiplerine bu durumu otuz gün içinde kuruma bildirme zorunluluğu içeriyordu.

Lisans sayısı 77 oldu

2022 sonu itibarıyla kurumdan şarj ağı işletmek için lisans almış şirket sayısı 77 idi.[3]

Bu şirketlerden de ilk lisansları alan dördünün geçtiğimiz Kasım ayında, dokuzunun da Aralık ayında yönetmelik ile getirilen yükümlülüğü yerine getirerek belli ölçüde ağlarını oluşturmuş olmaları gerekiyordu.

Yönetmelik değişikliğinden, bildirim yükümlülüğü süresi de dahil olmak üzere 54 şirket yararlanacak.

 


[1] Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Şarj Hizmeti Yönetmeliği

[3] Şarj Hizmeti Piyasası Yürürlükte Olan/İptal Edilen Lisanslar