Şarj ağı firmaları için ikinci kez ek süre verildi

50 şarj ünitesi kurma yükümlülüğü 31 Ocak 2024’e ötelendi

28 Temmuz 2023

Şarj Ağı Hizmet Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan şirketlerin ağ kurma yükümlülüklerine yönelik süre ikinci kez uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile 30 Haziran 2023 olarak belirlenmiş olan bu tarih 31 Ocak 2024 tarihine ötelendi.[1]

2 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği ile kurumun lisans sağladığı tüzel kişilere, lisanslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde asgari beş farklı ilçede, toplamda en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şarj ağı kurma yükümlülüğü getirilmişti.[2]

31 Aralık 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de düzenlemeye eklenen Geçici Madde bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen şirketlere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek süre sağlamıştı.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası ilgili madde şu şekilde oldu;

GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında şarj ağının oluşturulması için 30/6/2023 31/1/2024 tarihine kadar süre verilir.

Bununla birlikte yönetmeliğin “Lisans süresi ve süre uzatımı” başlıklı 12’inci maddesinde yapılan değişiklik ile de lisans sahiplerinin süre uzatım talepleri için belirlenen süre şartı da kaldırıldı.

İlgili değişiklik şu şekilde oldu;

(3) Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken dokuz ay, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma başvurması suretiyle lisans tadil başvurusu şeklinde yapılır ve lisans süresinin uzatılması halinde Kurum internet sayfasında ilan edilir

 

Lisans sınırlaması yönetmeliğe de eklendi

Yönetmeliğin “Denetim ve yaptırımlar” başlıklı 32’inci maddesine eklenen 6’ıncı fıkra ile lisansı iptal edilen tüzel kişilerin veya %10 üstünde ortaklığa sahip tüzel kişilere üç yıl süresince yeni lisans başvurusu için sınırlama getirilmesine yönelik ibare de eklendi.

Aynı ibare 4 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Elektrik Piyasası Kanunu’nun Şarj Hizmeti başlıklı beşinci ek maddesine de eklenmişti.[3]

İlgili ibare şu şekilde oldu;

(6) Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.

EPDK internet sitesindeki bilgilere göre bugün itibariyle 132 şirket kurumdan Şarj Ağı İşletmeci Lisansı sağlamış durumda.[4]

 

 


[1] Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Şarj Hizmeti Yönetmeliği

[3] 7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[4] EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Lisansları