Santa Farma Sıfır Atık çalışmalarının sonuçlarını yayınladı

Şirket 44,1 ton emisyonun önüne geçti

13 Aralık 2020

Kökeni 1944 yılına dayanan yerli ilaç firması Santa Farma Kocaeli, Gebze’deki üretim tesisinde gerçekleştirdiği Sıfır Atık çalışmalarında elde ettiği sonuçları yayınladı.

Şirketin açıklamasına göre bine yakın kişinin çalıştığı, 44 bin metrekare alanı kapsayan tesiste başta kağıt olmak üzere 2019 yılında cam, plastik, metal, bitkisel yağ, madeni yağ ve organik olmak üzere yaklaşık 353,5 ton atık toplandı.

Toplanan atıkların, 209,5 tonu kağıt, 11,5 tonu cam, 44,9 tonu plastik, 23,2 tonu metal, 720 kilogram bitkisel yağ, 63,4 tonu organik atık ve 20 kilogramı da madeni yağlardan oluştu.

Toplanan atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde, 3 bin 562 ağacın doğaya katkısına denk şekilde 41,4 ton CO2 eşdeğeri düzeyinde sera gazı etkisi yaratan gaz emisyonunun önüne geçildi.

Bu faaliyet ile şirket aynı zamanda 1 milyon 134 bin 303 kilovat-saat düzeyinde elektrik ile 733 varil petrol tüketiminin de önüne geçmeyi sağladı.

Şirket yine 14,52 metre küp depolama alanından kazanç sağlanırken, organik atıklardan da 25 bin 395 kilogram kompost elde edildi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmak zorunlu hale gelmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı Ekim ayında Sıfır Atık Yönetmelik taslağının hazırlandığını duyurmuş, Sıfır Atık sistemi kurulmasını zorunlu hale getiren yönetmelik ise 12 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış, ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 listesinde yer alan farmasotik ürün üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren tesisler için de 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu getirilmişti.[1]

TBMM gündeminde bulunan “Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 17’inci maddesi de Sıfır Atık Sistemi kuruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere para cezası uygulanmasını öneriyor.[2]

Şirket emisyonlarını ve kaynak tüketimini de geriletiyor

Santa Farma’nın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi performansını paylaşan 2018 ve 2019 yılı İlerleme Bildirimleri’ndeki verilere göre[3] [4] şirketin 2018 yılında 14.703,65 ton CO2 eşdeğeri olan sera etkisi yaratan gaz emisyonları 2019 yılında 13.875,65 ton CO2 eşdeğeri seviyeye geriledi.

Şirket 2018 yılında 18.266.646 kWh olan elektrik tüketimi de 2019 yılında 15.410.701 kWh, 2018 yılında 2.255.245 Sm3 olan doğal gaz tüketimi de 2019 yılında 1.838.011 Sm3 seviyesine geriledi.

Şirketin 2018 yılında 108.266 m3 olan su tüketin seviyesi de 2019 yılında 104.088 m3 seviyesine geriledi.

Aynı zamanda şirket tesislerindeki atıkların geri kazanımından 2018 yılında 101.034,40 TL gelir elde ederken, bu rakam 2019 yılında 148.388,15 TL seviyesine yükseldi.


[1] Sıfır Atık Yönetmeliği

[2] Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3133)

[3] 2018 Santa Farma İlerleme Bildirimi Raporu

[4] 2019 Santa Farma İlerleme Bildirimi Raporu