Sanko Enerji ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Şirket yönetimi basın toplantısı ile çalışma hakkında bilgi verdi

2 Haziran 2023

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji yatırımcılarından Sanko Enerji Grubu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı ve raporun tanıtımı dolayısı ile 23 Mayıs 2023 günü İstanbul’da bir basın sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Sanko Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, Sanko Enerji Grubu CFO’su Evren Sıtkı Güvenç ve Sanko Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen’in Sanko Enerji’nin sürdürülebilirlik vizyonu hakkında değerlendirmelerini ve rapor hazırlama süreçleri hakkında bilgiler verdileri.

Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem hazırladıkları ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile topluma, dünyaya ve tüm şirket paydaşlarına ortak fayda sağlayan bir çerçevede olmak ve çıtayı daha yukarıya çekmek istediklerini söylerken, sürdürülebilirliğin gerektirdiği kültürel değişimin zamana ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparken, Sanko olarak sürdürülebilirliği kültürel anlamda da şirket DNA’larına işlemeye çalıştıklarını söyledi.

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım da konuşmasında sürdürülebilirlik raporlaması çalışmaları ile asıl amaçlarının yönetişim sistemlerinin sürdürülebilir kılarak, hem Sanko hem de Türkiye için uzun yıllar katma değer sağlayacak bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Hakan Yıldırım yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan bir şirket olarak Sanko Enerji’nin üretim bazlı emisyonlarının çok düşük olduğuna dikkat çekerken, raporlama çalışması ile sıfır emisyon hedefi doğrultusundaşirket çalışanlarının otomobil kullanımı vb. gibi unsurlardan kaynaklanan emisyonlara yönelik ölçümleri dahil ederek, şirket olarak kendilerini sürdürülebilirlik taahhütleri ile bağlamış olacaklarının da altını çizdi.

Sanko Enerji’nin sürdürülebilirlik raporlama çalışmasının süreci ve geleceğe yönelik planlamaları ile ilgili detaylı bilgi veren Sanko Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen de şunları kaydetti:

Rapor için bir yıldır emek sarf ediyoruz ama altyapı bir yılda olmadı. Biz var olan sistemleri iş yapış yöntemlerimize uygulayarak daha kısa sürede sonuca eriştik. BM’nin çevresel sosyal yönetişimde ortaya koyduğu sürdürülebilirlik amaçları var ve 7. başlık da erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak açısından bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu raporla bunları analiz etmeye çalıştık, iyileştirmeye açık alanlar var mı yok mu bunları değerlendirip bu raporları bundan sonra da yayınlamaya devam edeceğiz. Rapor çalışmasında ilk yaptığımız iş sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların raporlarını da inceleyerek bir boşluk analizi yapmak oldu. Hangi konularda daha aktif olmamız gerektiğini anketlerle ölçümledik. Raporu yazmadan önce kendi şirket bünyemizde bir sistem kurduk. CEO’muzun başkanlığında bir Sürdürülebilirlik Komitesi kuruldu ve 4 çalışma grubu oluşturuldu. 2023’ü kendi adımıza bir eğitim yılı olarak belirledik. Sanko Enerji yenilenebilir enerji şirketi olsa da örneğin araç kullanıyoruz ve bu sebeple bu tür emisyonları hesaplamamız gerekiyor. Tabi çok büyük karbon sera gazı emisyonumuz olmayacak ama büyük küçük fark etmeksizin tüm etkileri ortaya koyup bu etkileri azaltacak çalışmaları belirleyeceğiz. Bu yıl eğitim ve veri toplama, 2024 de sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi tarafında hedef koyma yılı olacak.

1,6 milyon tondan fazla karbondioksit salımı engellendi

Rapordaki bilgilere göre çalışma Sanko Enerji’nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemdeki faaliyetlerini kapsayan ve Küresel Raporlama İnisiyatifi’ne (Global Reporting Initiative – GRI) uyumlu şekilde hazırlandı.

Sanko Enerji 12 aylık bu dönemde, 6 hidroelektrik, 6 rüzgâr, 3 jeotermal ve 1 güneş enejrisinden oluşan toplam kurulu güçleri 1 GW düzeyinde olan 16 santrali ile 3,3 milyon kilovat-saat (kWh) elektrik üretimi gerçekleştirdi. Şirketin elektrik üretiminde en büyük pay % 55 hidroelektrik santrallerinin olurken, ikinci sırada % 28 ile  rüzgâr enerjisi santralleri üçüncü sırada ise % 15 jeotermal enerji santralleri geldi.

Sanko Enerji ayrıca Manisa Salihli’de bulunan üç jeotermal enerji santrali sayesinde de bölgedeki 225 bin civarındaki konutun ısınma ihtiyacının jeotermal enerji ile karşılanmasını sağladı.

Şirketin işlettiği hidroelektrik santraller 983 bin ton, rüzgar enerjisi santralleri ile 612,275 bin ton ve güneş enerjisi santrali 28.600 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesini sağladı.

Bununla birlikte şirket Salihli JES tesisinde sondaj kuyularından gelen buhar içindeki NCG (non – condensed gases) gazlarından kaynaklanan CO2 salımının atmosfere verilmeden tekrar rezervuara gönderilmesi yolu ile sıfırlanması için de bir proje başlattı.

İlk “Karbon Azaltım Sertifikası” satışını 2010 yılında yapan şirket, 2022 yılında da I-REC, Gold Standart ve VCS olarak 2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (tco2e) düzeyinde karbon sertifikası satışı gerçekleştirdi.

Bununla birlikte şirket 2022 yılı sosyal sorumluluk bütçesini 7,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu bütçenin 7 milyon TL’lik bölümü de Manisa’nın Salihli ilçesinde, bünyesinde çocuk ve gençler için yenilenebilir enerji teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerinin de yürütüleceği “Sosyal Etkileşim Merkezi” bölümünün olduğu Manisa Salihli Pazaryeri projesi için kullanıldı.[1]

 


[1] Sanko Enerji Manisa’da “Sosyal Etkileşim Merkezi” kurdu