Sanko Enerji 10 yıl içinde 3.000 MW güce ulaşmayı hedefliyor

Şirket gelecek 10 yılda Türkiye ve dünyada aynı anda büyümeyi hedefliyor

2 Haziran 2023

Sanko Enerji’nin ilk sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması dolayısı ile düzenlenen basın sohbet toplantısında şirket yetkilileri basın mensuplarının sektörün gündemindeki konular ve yatırım hedefleri konusunda sorularını cevapladı.

Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem toplantıda yeni santral yatırımlarında Türkiye ile birlikte yurt dışı pazarlara da odaklandıklarını söyledi.

Konuşmasında hedeflerinin gelecek 10 yıl içinde, mevcut 1.000 MW düzeyinde olan kurulu güçlerine Türkiye’de 1.000 MW ile birlikte yurt dışı pazarlarda da ayrıca 1.000 MW’lık güç eklemek olduğunu kaydeden Erdem, bu doğrultuda dünya ülkelerini gelişmiş, gelişmekte ve riskli pazarlar olarak üç ayrı gruba ayırdıklarını ve farklı ülkelerdeki fırsat ve teşvik politikalarını inceleyip, projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ziya Erdem riskli olarak gördükleri ülkelerde artı değer kazandıracak projeler olduğu takdirde değerlendirebileceklerini de sözlerine ekledi.

Yıldırım: “İmalat kapasitesinin kalıcılığı için ölçek ekonomisi lazım”

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım da Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında ihracat kapasitesi anlamında çok önemli bir konuma geldiğine dikkat çekerken, bu konumun devamının Türkiye’deki kurulu güç artışına bağlı olduğunun altını çizdi.

Hakan Yıldırım konuşmasında Türkiye’nin son 15-20 yılda enerjideki küresel trendleri en iyi okuyan dünyadaki 3-4 ülkeden biri olduğunu ve bu trendleri çok iyi yönettiğini ifade etti.

Rüzgâr enerjisi santrallerindeki ekipman kullanımında tamamen ithalat yerine yerli üretimi desteklemeye yönelik politikalar sayesinde de 12 bin MW’a ulaşan güç ile paralel olarak özellikle İzmir ve Balıkesir merkezli olarak toplamda 20-30 bin kişinin istihdam edildiği önemli bir imalat kapasitesinin oluştuğuna dikkat çeken Hakan Yıldırım, sektörün gelecek 30 yılı kapsayacak önemli bir ihracat gücüne ulaştığını da vurguladı.

Benzer bir durumun güneş enerjisi sektöründe de yaşandığını kaydeden Yıldırım, Türkiye’de bugün bir güneş modülünün polisilikondan itibaren tüm bileşenlerinin üretilebildiğini, ayrıca Türkiye’nin yıllık ihtiyacının birkaç katı kadar büyüklükte bir üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında rüzgâr enerjisi sektöründeki bu gelişime karşın, devreye giren yeni santral sayısının azalma eğiliminde olduğunu dikkat çeken Hakan Yıldırım, mevcut seviyenin yerli imalat kapasitesinin devam ettirilebilmesi için gerekli olan minimum ölçeğin altında olduğunu dile getirdi.

Bu kapasitenin korunabilmesi için Türkiye’de her yıl asgari 2.000 MW düzeyinde yeni rüzgâr santralinin devreye girmesi gerektiğini savunan Yıldırım, üreticilerin üslendiği ülkede bir pazar bulunmadığı takdirde yerli üretim sektörünün rekabete açık hale geleceği ve uluslararası oyuncuların kurduğu fabrikaların sonsuza dek Türkiye’de sürdürülebilir bir şekilde kalmasının sağlanamayabileceğini ifade etti.

Sanko Enerji’nin devam eden yatırımları hakkında da bilgi veren Hakan Yıldırım 250 MW’lık depolama yatırımı için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ön lisans sağlama sürecinde oldukları bilgisini verdi.

Yıldırım tamamlandığında 50 MW güce ulaşacak güneş enerjisi santrali projelerinin 15 MW’lık bölümünün devreye alındığını, yıl içinde de tamamının devreye gireceğini, rüzgâr enerjisinde de 50 MW’lık kapasite artış yatırımını devam ettirdiklerini söyledi.

Güvenç: “100 milyon dolarlık yatırımı sürdürüyoruz”

Sanko Enerji Grubu CEO’su Evren Sıtkı Güvenç de toplantıdaki konuşmasında halihazırda devam ettirdikleri yatırımlarının finansal büyüklüğünün 100 milyon ABD Doları düzeyinde olduğu bilgisi verdi.

Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına yönelik küresel görünüm hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güvenç, Türkiye’deki yüksek finansman maliyetine karşın yurt dışı pazarlarda özellikle emeklilik fonları gibi kaynaklardan çok daha uygun koşullu finansman sağlanabildiğini kaydetti.