Rüzgârda her yıl 1.000 MW yeni güç, 1.000 MW yeni kapasite tahsisi gerekiyor

TÜREB: “Yalnızca 2019 yılında 900 milyon dolarlık enerji ithalatını önledik”

20 Aralık 2020

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan basın açıklaması ile rüzgâr enerjisinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya vurgu yapılırken, sektörün 2020 sonrası dönemdeki büyümesi ve dayanıklılığını artması için öneriler sıralandı.

Açıklamada 2019 yılında rüzgâr enerjisinden sağlanan 20 milyar kilovat-saatlik elektrik üretiminin Türkiye’nin fosil yakıt ithalatının 900 milyon dolar düşük olmasını ve bu tutarın ülke ekonomisi içinde kalmasını mümkün kıldığı belirtilirken, bu üretimin aynı zamanda spot piyasadaki elektrik fiyatlarının dolayısı ile de elektrik tüketicilerinin faturalarının da daha düşük gerçekleşmesine katkı sağladığının altı çizildi.

Bu katkının artarak devamı için Türkiye’de her yıl 1.000 MW gücünde yeni rüzgâr enerjisi santralinin devreye girmesi ile yeni projeler için 1.000 MW yeni kapasite sağlanmasının da zorunlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, TÜREB yönetiminin önerileri şu şekilde sıralandı;

– Yerli ve yabancı yatırımcıların yaşadığı belirsizliğin giderilmesi için en az 5 yıllık bir ihale takviminin ilan edilerek, uzun vadeli proje stoğu oluşturulması,

– Devredeki mevcut santraller için yapılan ve 3 GW’a yakın güç artışı sağlayabilecek ön lisans aşamasındaki kapasite artış başvurularının hayata geçmesini hızlandıracak adımlar atılması,

– Eksi fiyatlı projelerin zorlaşan finansman sıkıntısına rağmen hayata geçebilmesi için, elektrik tüketicilerinin bu projelerden ikili alım anlaşmalar ile elektrik almaları halinde YEKDEM maliyetinden muaf tutulmaları gibi özendirici uygulamalar geliştirilmesi,

– Rüzgâr enerjisi yatırımlarının sürdürülebilir ve finanse edilebilir olabilmesi için çıpa fiyat ilan edilmesi. İlan edilecek bu fiyatın yabancı yatırım çekebilmek için Dolar ve/veya Avro bazlı olması. TL olarak ilan edilmesi halinde ise alım fiyatının eskalasyonunda döviz bazlı veya en az yüzde 60 döviz içeren bir eskalasyon sepetinde olması,

– Yerli rüzgar sanayisini korumak ve bu firmaların yurt dışı pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak için, yerli ekipman kullanılan rüzgâr enerjisi santrallerine, elektrik piyasasına doğrudan veya alım garantilerine dayalı olarak satış yapmalarından bağımsız olarak “ek bir fiyat desteği” sağlanması,

– Yenilenebilir enerji sektörünün daha da gelişmesi için kritik önem taşıyan hibrit projelerin hayata geçirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, özellikle YEKA sahalarında hibrit santraller kurulması ve bu süreçlerin hızlandırılması ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

– Rüzgâr enerjisi yatırımlarının hızlandırılması adına yapı ruhsatı mevzuatında RES yatırımları için muafiyet getirilmesi veya basitleştirilmeye gidilmesi,

– Sistem kullanım bedellerindeki yüksek artış oranlarının düzenlenmesi.