Rüzgar yatırımlarının teknik değerlendirme yönetmeliği güncellendi

Hibrit RES başvuruları için usul ve esaslar yayınlanacak

17 Haziran 2021

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan değişiklik ile hibrit rüzgâr enerjisi santralleri ilişkin iş ve işlemelerine ilişkin usullerin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek.

Yönetmeliğe eklenen ilgili madde şu şekilde;

“Usul ve esaslar

MADDE 7/A – (1) Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.”

 


[1] Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik