Rüzgar ve güneşteki artış ilk dört ayda 500 MW’ı aştı

Nisan ayında aylık net artış 7,20 MW oldu

20 Mayıs 2022

Geçtiğimiz ay Türkiye’de 161,5 MW güç devreye girerken, 154,2 MW güç ise devreden çıktı. Türkiye kurulu gücündeki net artış ise 7,2 MW oldu.

İlk dört ayda devreye alınan güç ise 793,80 MW olurken, devreden çıkan 272 MW gücündeki doğal gaz santrali ile net artış 521,6 MW olarak gerçekleşti.

2022 yılındaki artışta en büyük pay 275,8 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımlarından olurken güneş enerjisi 269,3 MW ile ikinci sırada geldi.

 

Nisan 2022 Kurulu Güç Verileri

  Birincil Kaynak 
Kurulu Güç (MW)
Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu

8.229,90

5,50

17,70

  Asfaltit Kömür

405,00

  Atık Isı

390,90

  Barajlı

23.317,80

34,30

37,40

  Biyokütle

1.745,40

34,30

100,90

  Doğal Gaz

25.301,60

-154,20

-272,00

  Fuel Oil

251,90

0

  Güneş

8.084,90

56,00

269,30

  İthal Kömür

9.053,80

60,00

  Jeotermal

1.686,30

10,10

10,10

  Linyit

10.142,50

22,60

  LNG

2,00

  Motorin

1,00

  Nafta

4,70

  Rüzgar

10.882,80

21,30

275,80

  Taş Kömürü

840,80

  Toplam

100.341,20

7,20

521,60

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları