Rüzgar Tarlaları Tamam, Sıra Şebekelerde

Avrupa’da artan yenilenebilir enerji üretimi beraberinde enerji nakil hatlarının uyarlanmasını ve yenilenmesini gerektiriyor

8 Şubat 2010

EurActiv.com.tr’de yer alan bir haberde Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Biriminin önderliğinde bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen bazı yetkililerin Avrupa’nın eskiyen elektrik şebekesinin yenilenmesi için bir çalışma başlattığı bilgisine yer verildi.

Haberde bu çalışmanın nükleer enerjinin yoğun olarak kullanıldığı 1970’li yılların ihtiyaçlarına göre inşa edilen enerji nakil hatlarının gerek eskimiş olmasından gerekse de yenilenebilir enerjilerin sürekli yaygınalştığı günümüz ihtiyaçlarına yer vermediği için başlatıldığı belirtiliyor.  Haberde konu hakkında açıklamalarına yer verilen Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaştırma Birimi Başkanı Hans Van Steen komisyonun muhtemelen bu yıl sonuna kadar enerji altyapısının yenilenmesi amacı ile bir paket hazırlayacağını bu sayede şebekenin yenilenmesi için nelerin gerekli olduğunun belli olacağını belirtti. Haberde görüşlerine yer verilen Scottish&Southern şirketi CEO’su Ian Merchant ise AB’nin 2020 yılı için belirlediği yenilenebilir enerji kullanım oranının %20’ye ulaşması hedefine ulaşılması için 10 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynakları için 350 milyar avro ve enerji altyapısı için ise 150 milyar avro yatırım yapılmasının gerekli oduğunu belirtti.

Merchant Scottish&Southern şirketinin deniz üstü rüzgar tarlalarında üretilen enerji nakil hatları geliştirmek için Avrupa Yatırım Bankası’ndan 500 milyon avroluk kredi sağlayabildiğini fakat bürokrasi yüzünden bunu 18 ayda başarabildiklerini belirterek AB’nin hedeflerine ulaşabilmesi için şirketlerin ihtiyaç duyacağı finansman kaynaklarının hızlı bir şekilde sağlanması gerekliliğine değindi.

Merchant ayrıca yenilenebilir enerji ve enerji altyapısı için gerçekleştirilmesi zorunlu olan bu büyük yatırımların finansmanının sağlanabilmesi için emeklilik fonları gibi uzun vadeli yatırım araçları yaratılması önerisini getirdi.

***

Sürekli artan yenilenebilir enerji ve özellikle deniz üstü rüzgar tarlalarının taşıdığı yüksek potansiyel beraberinde kıyıdan kilometrelerce uzaklıkta üretilen enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanıcılara iletilmesini gerektiriyor. Bu gereksinim ise beraberinde büyük yatırımların yapılması zorunluluğunu getirmekte. Özellikle deniz üstü rüzgar santrali yatırımcılarının bu konuda güçlükler yaşadığı belirtiliyor. Elektrik dağıtım şirketleri santraller tamamlanmadan bu bölgeler için enerji nakil hattı yatırımı yapmak istemezken bu santraller için kredi sağlayacak bazı kuruluşların ise enerji nakil hattı var olmayan bölgelere yapılacak yatırımlar için çekingen davrandığı belirtiliyor.