Rüzgar İspanya’nın birincil elektrik üretim kaynağı oldu

Yenilenebilirin üretimdeki payı yüzde 45,8 oldu

18 Temmuz 2018

Yenilenebilirin üretimdeki payı yüzde 45,8 oldu

İspanya’da yılın ilk altı ayındaki elektrik üretimindeki en büyük pay rüzgar enerjisinin oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam elektrik üretimi ise yüzde 45,8’lik paya ulaştı.

İspanya elektrik dağıtım şirketi Red Eléctrica de España (REE) tarafından açıklanan verilere göre 2018’in ilk altı ayında, İspanya ana karasındaki toplam elektrik üretimi 126,411 Gigavat-saat (GWh) oldu.

Bu üretimin yüzde 22,6’ya denk gelen 27,779 GWh’lik bölümünü rüzgar enerjisi santralleri üretildi.

İkinci sırada yüzde 20,6’lık pay ile nükleer enerji santralleri üçüncü sırada ise yüzde 16,9’luk pay ile hidroelektrik santralleri geldi.

İspanya elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 3 oranında fotovoltaik, yüzde 1,6 oranında ise termal sistemler olmak üzere yüzde 4,6’ya ulaştı.

Ülkenin toplam elektrik üretimi ise bir yıl öncenin aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1,2, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ise yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.

Toplam güç 23 GW’ın üstünde

REE verilerine göre İspanya’nın elektrik üretim kapasitesi 2017 sonu itibari ile 104.122 MW’a ulaşmış durumda.

Bu gücün 23.132 MW’lık bölümünü rüzgar, 4.687 MW’lık bölümünü fotovoltaik güneş enerjisi, 2.304 MW’lık bölümünü termal güneş elektriği, 17.032 MW’lık bölümünü hidroelektrik yatırımları oluşturuyor.

Bu kapasitenin içinde nükleer enerji santrallerinin payı 7.117,29 MW, doğal gaz santrallerinin payı 26.670 MW ve kömürlü termik santrallerin payı 10.004 MW düzeyinde bulunuyor.