Rüzgâr ilk defa Türkiye’de birincil kaynak oldu

Rüzgâr Türkiye’nin elektrik üretiminin %23’ünü sağladı

29 Kasım 2021

Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye’nin elektrik üretiminde en büyük pay ilk defa rüzgâr enerjisi santrallerinin oldu. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Yük Tevzi Sistemi verilerine göre 28 Kasım 2021 günü Türkiye’de gerçekleşen elektrik üretiminde en büyük pay %22,59 ile rüzgâr enerjisi santrallerinin oldu. 

İkinci sırada %22,03 pay ile doğal gaz santralleri, üçüncü sırada ise %17,63 ile ithal kömürlü termik santraller geldi.

Toplamda ise yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %43 olurken, fosil yakıtların payı ise %57 oldu.

TEİAŞ verilerine göre Ekim ayı sonu itibari ile Türkiye’nin 99.050,4 MW’a ulaşan toplam kurulu gücünün 10.252,8 MW’lık bölümünü rüzgar enerjisi yatırımları oluşturuyordu.