Rüzgar İçin Yönetmelik Hazır

TEİAŞ düzenlemeyi tamamladı

23 Temmuz 2010

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından ¨Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği¨ başlıklı olarak yayınlanan yönetmelik daha önce yapılan rekor rüzgar enerjisi lisansı tekliflerinin sonuçlandırılarak rüzgar enerjisi şirketlerine 20 yıl süre ile geçerli olacak üretim lisansı sağlanmasını amaçlıyor.

Yönetmelik gereğince ilk aşamada EPDK’ya daha önce yapılan RES lisans teklifleri bu kurum tarafından TEİAŞ’a bildirilecek. Bu bildirimin ardından yapılacak değerlendirmenin sonucunda ise TEİAŞ tarafından değerlendirmeyi geçen teklifler yarışmaya katılabilecek RES projeleri olarak duyurulacak.

TEİAŞ’ın internet sitesinde yer alacak bu duyuruda rüzgar enerjisi projelerinin adı, kurulu gücü ve trafo merkezinin RES bağlanabilir kapasitesi, yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat bilgileri yer alacak. Ayrıca TEİAŞ tarafından şirketlere teklif vermeleri gereken belirli gün ve saatler ile ilgili davet yazısı da yollanacak.

Yarışmaya katılacak olan şirketler RES’te üretilecek elektriğin kilovat saat başına kuruş olarak belirlenen katkı payı tutarını tesisin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl süre ile her yıl TEİAŞ’a ödemeyi kabul edecek.

Kapalı zarf usulü ile yapılacak olan yarışmada yapılacak değerlendirme sonucunda verilen teklifler en yüksek katkı paylarına göre sıralanarak bu sıralama doğrultusunda şirketlere RES lisansları sağlanacak. Çakışan projelerin olması durumunda ise verilen en yüksek teklif kabul edilerek, diğer teklif sahibi şirketler sıralama dışı bırakılacak.