Rüzgar enerjisi yatırımları için ek süre verildi

Teknik Etkileşim Analizi çalışmalarındaki aksaklıklar nedeni ile başlayamayan rüzgar yatırımları için ek süre verildi

16 Aralık 2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Teknik Etkileşim Analizi Raporlarını sağlayamaması nedeni ile inşaat aşamasına geçememiş rüzgar enerjisi projeleri için süre uzatımı kararı verdi.

Kurumun internet sitesinde dün yapılan açıklamada 25/11/2014 tarih ve 5317-2 sayılı karar ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilmiş inşaat öncesi dönem süresine ilave süre verilebilmesinin karar bağlandığı bildirildi.

Rüzgar enerjisi yatırımcılarının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenecek süreye ilaveten sağlanacak olan bu süre için ilan tarihinden (15.12.2014) itibaren 1 ay içerisinde kuruma başvuru yapmaları gerekiyor.

Teknik Etkileşim Analizleri rüzgar enerji santrallerinin haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerinde oluşturabileceği etkilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

EPDK’nın 25/11/2014 tarih ve 5317-2 sayılı Kurul Kararı şu şekilde;

“a) 24/06/2009 tarihli “Kamu ve Özel Sektör Tarafından Yapılacak Stratejik Önemi Haiz Tesislerin Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi kapsamında imzalanan 27/12/2010 tarihli “Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol” kapsamında rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler için düzenlenen Teknik Etkileşim Analiz Raporunun tanzimine ilişkin kamu kurumları arasında yaşanan ve iş süreçlerinin oluşturulması ve koordine edilmesinden kaynaklanan 10 aylık gecikme nedeniyle yükümlü Şirketlerin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) Geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olan etkisi, Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmesine,

b) (a) bendi kapsamında etkilenen lisanslı şirketlere Geçici 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen süreden itibaren 10 (on) ay ilave inşaat öncesi dönem süresi verilmesine, c) (b) bendi kapsamındaki lisans tadillerinin Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılmasına,

karar verilmiştir.”