Rüzgar elektriğin yüzde 20’sini karşılayabilir

GWEC öngörüsüne göre küresel güç 15 yılda beş kattan fazla büyüyebilir

19 Ekim 2016

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ( Global Wind Energy Council – GWEC ) 2016 yılı Küresel Rüzgar Enerjisi Görünümü raporunu yayınladı.

Raporda küresel rüzgar enerjisi sektörünün 2015 yılı sonu itibari ile ulaştığı nokta ile ilgili bilgiler yer alırken, aynı zamanda sektörün 2020, 2030 ve 2050 yıllarında ulaşabileceği seviyeye dair öngörüler paylaşılıyor.

Bu yıl altıncı kez hazırlanan çalışmaya göre 2015 sonunda 433 GW’a ulaşan küresel rüzgar enerjisi gücü, Uluslararası Enerji Ajansı’nın tespit ettiği yeni politikalar senaryosuna göre 2030 yılında 1.259 GW’a ulaşabilecek.

Bununla birlikte GWEC’e göre rüzgar enerjisi sektörünün destekleyecek doğru politikalar uygulanması ise bu gücün aynı yıl 2.110 GW’a yaklaşmasını sağlayabilir.

GWEC’e göre bu güce ulaşılması, rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payının 2015’teki yüzde 3’lük seviyeden 2030 yılında yüzde 20’ye taşıyabilir.

Rüzgarın küresel elektrik üretimindeki payının artması ise 3,3 milyar tonluk sera gazı salımının önüne geçilmesini sağlayabilir.

Bu gelişmeler yatırım maliyetlerinde görülen hızlı gerilemelere rağmen rüzgar enerjisini 2030 yılında 2,4 milyon kişinin çalıştığı ve 200 miyar avroluk yıllık pazar büyüklüğüne ulaşmış bir sektör haline getirebilir.

Türkiye kurulu güçte 15. sırada

GWEC verilerine göre dünyadaki rüzgar enerjisi gücü 2015 yılında 63 GW düzeyinde artış ile toplamda 433 GW’lık kapasiteye ulaşmış durumda.

Çin 145.362 MW’lık kapasite ile bu alanda ilk sırada gelirken, ikinci sıradaki ABD’deki kurulu güç 74.471 MW, üçüncü sıradaki Almanya’da ise 44.947 MW düzeyinde bulunuyor. Dördüncü sıradaki  Hindistan’ın rüzgar gücü ise 25.088 MW.

Türkiye ise 2015 sonunda ulaştığı 4.694 MW’lık kurulu güç ile sıralamada 15. olarak yer alıyor.