Rüzgar AB’nin elektrik tüketiminin yüzde 8’ini karşıladı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi çalışmasına göre teknolojik ilerleme ve maliyetlerdeki gerilemeler rüzgar enerjisinin birlik ülkelerindeki gücünün artmasını sağlıyor

3 Ağustos 2015

Rüzgar enerjisinin Avrupa Birliği ülkelerinin elektrik üretimindeki payının artmakta olduğu bildirildi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından geçen hafta yayınlanan 2014 yılı rüzgar enerjisi sektör raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerindeki rüzgar enerjisi santralleri geçen yıl birliğin toplam elektrik tüketiminin yüzde 8’ini karşıladı. Bu oran Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya, Romanya ve Almanya’da ise yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.

Çalışmadaki verilere göre geçen yıl AB ülkelerinde 13 GW gücünde rüzgar enerjisi projesi de tamamlanırken, 11,8 GW gücündeki rüzgar türbininin de elektrik şebekesine bağlantısı sağlandı.

Bu gelişmeler 2014 yılı sonu itibari ile 370 GW’a ulaşan küresel rüzgar enerjisi gücünde AB ülkelerinin payının 128 GW’a ulaşmasını sağladı.

JRC öngörülerine göre mevcut yatırım eğilimleri ile 2020 yılında AB ülkeleri elektrik tüketimlerinin yüzde 12’sini rüzgar enerjisinden sağlayabilecek.

Bununla birlikte çalışmada rüzgar türbini teknolojilerindeki ilerlemelere ve yatırım maliyetlerindeki gerilemelere de vurgu yapıldı.

Çalışmaya göre 2014 yılında AB ülkelerinde kurulumu gerçekleşen türbinlerin ortalama güçleri 2,71 MW, rotor çapları 106,4 metre, kule yükseklikleri ise 113,2 metre oldu. Bu rakamlar 2012 yılında gerçekleşen kurulumlara göre kurulu güç ve rotor çapı bakımından yüzde 20, kule yükseklikleri bakımından ise yüzde 17 oranında artış sağlandığını göstermekte.

Raporda Avrupalı şirketlerin küresel rüzgar türbini pazarındaki hakim payının devam etmek ile birlikte Çinli firmaların payının da yükselmekte olduğuna dikkat çekiliyor.

Rapordaki verilere göre 2014 yılı küresel rüzgar türbini pazarında Danimarkalı türbin üreticisi Vestas ilk sırayı alırken, ikinci sırada Alman Siemens, üçüncü sırada ABD’li GE, dördüncü sırada Çinli Goldwind ve beşinci sırada ise Alman Enercon yer aldı.

JRC tarafından yapılan tespitlere göre 2010-2012 döneminde ilk 10 üretici sıralamasında dört Çinli firma yer almaktayken, 2014 yılına gelindiğinde ise ilk 15 üreticinin 8’ini Çinli firmalar oluşturdu.